cs


.

                      Autorské akce Moniky Doreán 

 15 let terapeutické praxe, 10 let přímé cesty poznání, nedualistického učení zen - advaita - védánty a  vlastní zkušenost a žití toho k čemu vedu.


                                 Praktický letní celodenní workshop pro ženy

                                    Nespoutaná


Život z vlastní síly - Klidná mysl - Spontánnost - Lehkost a krása Bytí - Trvalý vnitřní klid, přístupný v běhu všech životních okolností

Praha - 23.7. 2022 cena: 2.500,-

/ cena obsahuje lektorné a pronájem prostor, workshop/výcvik je intenzivní pro max.10 účastníků/


Přirozenost štěstí

praktický kurz

Jak žít naplno ve světě a každodenních situacích a okolnostech, které život přináší a zároveň být trvale ukotveni v klidu, míru a tiché radosti, otevřeni bezpodmínečné lásce čistého bytí, kreativitě, novému vidění, novým možnostem a skutečné svobodě.


Štěstí je naší základní přirozeností, respektive, že jsme štěstím / klidem, mírem/ samotným. Důvodem proč je tedy neprožíváme stále je absence jasného sebepoznání, neznalost podstaty našeho vlastního Já, která je příčinou pocitu nedostatku v jakékoliv oblasti žití a žene nás do hledání naplnění v dalších a dalších vztazích, předmětech, látkách a aktivitách. Hledání štěstí v objektivních zkušenostech selhává dostatečně často na to, aby dalo vzniknout pochybám, že je vůbec možné je tam najít. Ve skutečnosti, aby člověk našel trvalý klid, mír a štěstí a skutečnou svobodu od všech omezení, musí znát povahu reality a esenciální podstatu sebe sama.

Dostupnost klidu, míru, štěstí v každodennosti

Rozpoznání, že vlastní pokojné bytí je tu neustále a leží hned pod či za vtahujícími proudy myšlenek a pocitů a nezávislé na jakýchkoliv okolnostech, vztahových konfliktech nebo životních dramatech. Protože prostě to život přináší a je zbytečná snaha se tomu snažit "vyhýbat".

Poznání, že tento mír a klid je součástí toho, čím bytostně jsem a tedy je se mnou neustále kamkoliv jdu a nemohou ho rušit ani neustále se měnící pocity nebo myšlenky a ani obtížné a konfliktní situace v kterých se ocitám.Praha - intenzivní kurz pro max.10 osob

6 setkání po dobu 6 týdnů ve skupině podobně naladěných lidí

Setkání jsou každé úterý od 17.30 - 20.00 v příjemných prostorách v centru Prahy

cena za celý kurz - 6.600,- Kč za osobu

termíny

jaro - od úterý 17.5.2022 do úterý 21.6.2022 / 6 úterních setkání /

podzim - od úterý 20.9.2022 do úterý 25.10.2022 / 6 úterních setkání /

                                                                                          


Poznej sám sebe

Art for Therapy

Léčba a harmonizace výtvarným uměním


Doreán Holistic Therapy

Psychoterapie, poradenství


Výklad snů a vizí

psychologický výklad s přesahem