.


Konzultace - Praha - aktuálně pouze online nebo telefonicky

Termíny konzultací si domlouváme přes email monika.dorean@gmail.com


Mojí nejlepší kvalifikací je vlastní zkušenost a cesta jak z toho ven, stovky vyslechnutých příběhů při setkáních a ve výsledku trvalé řešení v každodenním životě...

Pracuji intuitivně nebo zcela prakticky. Spojuji klasickou a moderní psychoterapii a arteterapii  s přesahujícím a trvalým celostním přístupem.

Jdeme hlouběji do podstaty prožitku, který vede k uvědomění, což není ani terapie, návod či metoda. Neanalyzujeme, nehledáme, ale jdeme přímou cestou ke kořenům problému a utrpení a k pravé esenci Života, k vlastní síle, harmonii a rovnováze.