E-Knihy


Já Jsem, který Jsem

Kniha  - Já Jsem, který Jsem Autor  - Ján Master Kdo tě volá, skrze tato slova domů, Já tvé vlastní Já, diamant ve tvém vlastním Srdci. Jsem tvůj Anděl strážný, jsem tvé vlastní Bytí, tvá vlastní Láska, Mír, Svoboda, tvé nejniternější Bytí, tvůj tichý hlas, tvé vlastní světlo, ve tvém nitru tiše čekám až se mi otevřeš Ty ano Ty, který toto čteš. Já tvé vlastní Já tě volá domů. Kniha je ve formátu PDF. Po potvrzení platby na účet vám bude kniha zasláná na váš e-mail. Doprava - zdarma na e - mail Platba - PayPal, bankovní převod

99,00 Kč

  UKÁZKA Z KNIHY

  Kdo tě volá, skrze tato slova domů, Já tvé vlastní Já, diamant ve tvém vlastním Srdci. Jsem tvůj Anděl strážný, jsem tvé vlastní Bytí, tvá vlastní Láska, Mír, Svoboda, tvé nejniternější Bytí, tvůj tichý hlas, tvé vlastní světlo, ve tvém nitru tiše čekám až se mi otevřeš Ty ano Ty, který toto čteš. Já tvé vlastní Já tě volá domů.


  Ukázka z knihy.

  Já Jsem tvůj Anděl Strážný, se Mnou jsi vždy v bezpečí.

  Já Jsem Tvé vlastní Já, se Mnou jsi vždy v bezpečí.


  Já Jsem, který Jsem.

  Já Jsem, který jenom Jsem. Bez času, věčně Jsem.

  Já Jsem Věčný. Já Existuji věčně.

  Já Jsem Věčnost.

  Já Existuji. Tedy Jsem Existence. Já Jsem vše, zaplňuji vše, zahrnuji vše co Je. Vše co Je, jenom Je. Bez časově, bez omezení, bez hranic.

  Nic jiného není, než Já.

  Já tvé vlastní Já.


  Já Jsem ve všech tělech, no nejsem tělo.

  Já Jsem vše co Je. Já Jsem v kameni, no nejsem kamenem,

  Já Jsem ve stromě, no nejsem stromem. Já Jsem ve vodě, no nejsem vodou. Já Jsem ve veškeré hmotě, no nejsem hmotou. Já nemám formu. Já Jsem za vším, no nejsem forma. Já Jsem To stálé, věčné, neměnné, nekonečné.


  Já Jsem.

  Důvěřuj hlasu Srdce, i když mysl Ti řekne, nedělej to.

  Důvěřuj hlasu Srdce, i když jdeš do neznáma. Udělat krok Důvěry je vykročit do neznáma. Naslouchej Srdci a následuj Srdce.

  Krok Důvěry je krok do Neznámého.

  Je s Tebou celá Existence. Jsem s Tebou Já.

  Krok Důvěry je krok Lásky k Sobě. Krok Důvěry je krokem dobrodružství, krokem objevování Sebe - Existence v Existenci.

  Důvěřuj Srdci, důvěřuj Lásce. Krok Důvěry je krokem Radosti.

  Mysl Ti řekne, to je krok do propasti. Srdce Tě přes propast přenese, Srdce Ti dá křídla, Srdce Ti postaví most.

  Krok Důvěry je krokem ke Mně, k Já.


  Milost Tě dovedla ke Mně. Milost je Má Láska k Tobě.

  Milost Tě vede celou cestu ke Mně.

  Když pláčeš Láskou ke Mně, to Já pláču Láskou k Tobě.

  Když v Blaženosti objímáš Mne, to Já v Blaženosti objímám Tebe.

  Miluji Tě. Miluji Tě navždy.


  Slunce je můj projev vroucnosti k Tobě.

  Slunce je můj projev světla. Já Jsem světlo, jenž Tě vroucně hřeje.

  Když mne nalezneš, poznáš To. Poznáš můj hlas.

  Poznáš mou Lásku. Má Láska je s Tebou.

  Důvěřuj Srdci, důvěřuj mému hlasu intuice.

  Až Tě zaplaví můj tichý hlas Silou mé Lásky, poznáš To.

  Ničeho se neboj, neměj strach, že když se mi otevřeš, nebudeš vědět jak mne rozpoznat. Zavři oči, ztiš se a otevři se mé Lásce.

  Poznáš Mne, až k Tobě promluvím.