Galerie světelného jazyka


Světelný jazyk je univerzální jazyk beze slov.

Je to jazyk pociťování, vnímání, uvědomování.

Pociťování - vnitřním srdcem, neboli středem(jádrem) své bytosti.

Vnímání - vnitřní inteligencí, neboli moudrostí své bytosti.

Uvědomování - vědomím, neboli vlastní podstatou Bytí.


V každém obrazu je světlo, barvy, hudba, jenž vibrují na určité frekvenci.

Vibrační frekvence - kód světla, barvy, hudby.

Při kreativním tvoření obrazů jsou tyto kódy rozkódovány do pociťování, vnímání a uvědomování.

Nejvyšší vibrační frekvence světla, barev, hudby jsou Láska, Blaženost, Radost, Krása.

To je univerzální jazyk Existence. Každý obraz je komunikace s Existencí plnou Lásky, Radosti, Krásy.

Komunikujte univezálním jazykem, není se ho potřeba učit, je přirozeností každé bytosti cítit, vnímat, uvědomovat si.

Tyto obrazy jsou komunikací s Existencí.

Prociťte je vlastním Srdcem, vnímejte je vlastní Inteligencí, uvědomujte si je vlastním Vědomím, komunikujte s vlastní Existencí o Existenci.


Ján Master a Monika Doreán