Neosobní Díla pro pokročilé studenty


Pro pokročilé studenty Neosobního Díla, jenž už našli Království v sobě, víceméně pobývají v něm, setkali se s Utěšitelem - Kristem v sobě. Tyto knihy jsou diamanty Pravdy, jenž upevňují a zesilují žití, jednání, mluvení a činění z Království - Božího Vědomí. Odhalují hlubší Pravdy o skutečné Moci, Lásce a Světle.