cs

Neosobní Díla pro

studenty Neosobního učení,

učení Ježíše Krista.


Pro vážné zájemce a začátečníky, jenž upřímně hledají cestu do Srdce, do Království

a jejich Srdce je volá Domů do Království Lásky, Míru, Radosti a Pravdy.Pro pokročilé studenty Neosobního Díla, jenž už našli Království v sobě, víceméně pobývají v něm, setkali se s Utěšitelem - Kristem v sobě. Tyto knihy jsou diamanty Pravdy, jenž upevňují a zesilují žití, jednání, mluvení a činění z Království - Božího Vědomí. Odhalují hlubší Pravdy o skutečné Moci, Lásce a Světle.


Můj překlad Neosobního Učení - Učení Ježíše Krista.


Už jako malé dítě jsem prožíval Lásku Krista, který ke mně promlouval, ale nedokázal jsem to pojmout a pochopit. V pozdějším věku jsem prožívanou Lásku začal poznávat, jako vlastní Pravé Já v mém srdci.

Nejprve jsem se sjednotil s Neosobním učením - učením Ježíše Krista.

Skrze mou mysl jako čistý kanál, jsem přijal první knihu "Já Jsem, který Jsem" od Krista uvnitř, Utěšitele (Láska Boha), který ke mne promlouval a kterou jsem napsal v roce 2016. Potom má mysl byla vedena Kristem uvnitř další roky a teprve potom mi bylo poskytnuto toto Neosobní učení, s Láskou a Oddanosti jsem ho překládal a sladil se s Josephem Bennerem a znovu oživil světlem Lásky z mého srdce. Toto dílo jsem svobodně přijal a dál svobodně dávám, pro ty kteří jsou vedeni svým Kristem uvnitř na tyto stránky.

Ján Master

VÍCE O KNIHÁCH NAJDETE V