cs

 ŽIVOT VE VLASTNÍM JÁ


Prožívám svou vlastní hloubku, láska mnou proudí, jsem tou láskou, jsem tou hloubkou, tichem které zpívá, jsem tímto domovem, který mi je vlastní.

Život mnou proudí, cítím vlastní Sílu, sílu Lásky, Svobody a Radosti, která se projevuje skrze toto tělo. Jsem tímto Životem, jsem tímto Zdrojem, jsem touto silou, která je mi vlastní.

Vlastní Světlo je Láskou, jenž mne vede, kormidelníkem méhosměru, cestou ztělesnění Lásky, lodivodem v oceánu projevení, majákem jasnosti, sluncem hřejivé hojnosti. Jsem tímto Světlem, Zdrojem veškerenstva, jenž mi je vlastní.

Vlastní Autorita je mi přirozená, prožívaná z Bezpodmínečné Lásky a Důvěry. Jsem touto Autoritou, v zodpovědnosti, v Síle přirozeného Vedení, v Laskavosti, v Odvaze, v Radosti, v Bytí. Jsem touto Dospělou Nevinností, touto Autoritou Toho co Je, jenž mi je vlastní.

Přijmout vlastní Temperament, vlastní koření je osvobozující. Ve vlastní Bezpodmínečné Lásce směje se můj temperament, raduje, někdy se mračí, někdy je bouřlivý, pikantní, rázný, tichý, milující, hravý...

Láska, Pokoj, Mír, Radost, Spokojenost, Moudrost to je Bohatství podstaty Bytí. Jsem touto podstatou, jenž je mi vlastní. Podstatou neměnnou, stálou, věčnou, bezčasovou, nepominutelnou, nezničitelnou, nezrozenou, neumírající, neomezenou.

Cesta za odpovědí - kdo jsem já, je vlastní zodpovědnost.Vlastní zodpovězení si této pravé otázky je odpověď na všechny otázky. Hluboce přijatá vlastní cesta za touto odpovědí dobrodružství Duše za poznáním sebe sama, plná nebezpečí, nástrah, překážek, zabloudění, ztracení, bolestí a ztrát mne vedla na Práh poznání, kde jsem vstoupil do posvátného srdce Prahy k Mistrům, jenž tady zanechali vodítka, ukazovatele směru, jenž mne dovedli k žijícím Mistrům a k vlastnímu Mistrovství. Celá tato zkušenostní rovina bytí, vlastní cesta mne vedla k vlastnímu Já, k vlastní Síle, k vlastnímu Světlu, k vlastní Autoritě, k vlastnímu Temperamentu a k vlastnímu Bohatství. Abych dospěl a dozrál do podstaty Bytí, která je mi vlastní.

Vlastní Já je Pravda. Jsem svědkem přicházení a odcházení.Jsem svědkem všeho co vyvstává a mizí. Jsem To co Je. To co se nikdy nezrodilo a nikdy neumřelo, To co je stálé, věčné, neměnné, nekonečné.

Bezusilovné Ticho vlastního Srdce. Bezusilovná Radost vlastního Srdce. Bezusilovná Krása vlastního Srdce. Komu mysl vyhasla, netouží po ničem ani nic nepopíra. Je. Prožívá vše, na ničem nelpí. Nehledá štěstí, kterým Je, nehledá stálost, kterou Je.

Nikdy jsem se nezrodil a nikdy neumřel. Jsem stálý, věčný, neměnný, nekonečný, bezčasový. Jsem To co Je. Těla se rodí a umírají, jelikož jsou pomíjivá. Prožívám ve formách pomíjivost, zábavu, radost, dobrodružství sebe sama. Jsem To co Je.

Ó jaká to krása být Tím co vždy Jsem. Jsem To co je stálé, bezčasové, neměnné, věčné, co nikdy neumírá a nikdy se nerodí, co je nepopsatelné, bezforemné, bezstrachové, To co je v každém srdci, každém oku, každém úsměvu, každém stromu, každém ptáku, To co je tiché, nevinné.

Zdravím své vlastní Já v každém člověku, každé květině, každém stromu, každém ptáku, každém zvířeti, každém kameni. 

Namaste.

Ján Master