cs

Iniciace Mystickou Prahou


Mystická stezka  - iniciace chrámu Moudrosti.


Skutečná Praha je mystická Praha, místo pro poznání sebe sama.

Mystická Praha je vysokovibrační místo planety, které zve hledače Pravdy, objevitele Pravdy k pokladnici moudrosti věků.
Ke Chrámu Moudrosti Prahy vede vice stezek.

První je Mystická stezka.

Každá cesta po Mystické stezce je jedinečná, spontánní a přináší vhledy srdce,

nahlédnutí do chrámu Moudrosti. Pro každého je to vlastní vhled srdce, kdy může čerpat moudrost věků a uvědomit si vlastní podstatu bytí.
Stezka Grálu - iniciace chrámu Bezpodmínečné Lásky/Přijetí .

Druhá stezka je stezkou Grálu. Sjednocené Božské Ženské a Mužské energie.

Tanec Bezpodmínečné Lásky a Bezpodmínečného Přijetí.Možnost individualní mystické stezky.

Pro více informací o individualní mystické stezce mne kontaktujte.