Mystic and Magic Spirit

Já Jsem. Já Jsem Dokonalost.

Já Jsem Ty. Ty jsi Dokonalý. Nic k Sobě nemůžeš přidat.

Nemůžeš se zdokonalovat. Přijmi to a uleví se ti.

Já Jsem Dokonalý. Ty jsi Já, tedy Ty jsi Dokonalý. Přijmi svou dokonalost a uleví se ti. To co je v Tobě zajedno, Jsem Já.

To co je v Tobě dokonalé Jsem Já. Ty jsi Já. Nic jiného než Já není.

Ty jsi Dokonalost v každém okamžiku. Tvá dokonalost roste s Tebou. Jsi jako strom. Strom v semínku už je dokonalý.

Když začne růst je dokonalý, v každém okamžiku růstu je už dokonalý. Ty jsi Dokonalý, jenom rosteš.


Ján Master