cs


                                                                .

Když se v životě dostaneteš do bodu, kde zůstala už jen upřímná důvěra, že Život sám se o tebe stará, je to pravděpodobně to nejlepší, co tě mohlo v životě potkat.

Přestaneš se Životu bránit a dovolíš, aby žil skrze tebe. Říká se tomu odpuštění. Tvoje mysl už nelpí na pocitech viny nebo sebelítosti.

Když jsem se přestala bránit a zbavila se vlastního odporu / v mnoha podobách/ , začal se mi odhalovat Život ve své skutečné Podstatě.

S Důvěrou v Život odpadávají všechna omezující přesvědčení o sobě, o ostatních, o životních situacích..., problém přestává být problémem, protože víš, že vše má již řešení, i když ho právě "nevidíš" a opravdu se objeví, někdy až na "poslední chvíli", ale tak to je. Zvykneš si...:-)

Jesliže chceš žít život v radosti a lásce, musíš podle toho i myslet, nehledě na tvoji aktuální situaci. Vše co si držíš ve vědomí - v mysli, čemu dáváš pozornost to posiluješ a to se ti objeví i v tvém životě...

Vše co mentálně vysíláš se k tobě vrací zpátky....

Neexistuje dobrá nebo špatná situace. Existuje jen "situace" a tvoje individuální reakce na ni. Nevědomá automatická reakce nebo vědomé jednání.

Čemu věříš, to vypadá jako pravda...Prověř to.

Neboj se jednat, i když ještě neznáš všechny odpovědi...

Nepotřebuješ vědět jak situaci změnit, důležitější je opravdu se Rozhodnout ke změně. Co máš udělat ti už přijde samo.

V tomto okamžiku spočívá veškerá tvoje síla. Jak se cítíš v tomto okamžiku vytváří tvoji budoucnost. A o tom jak se cítíš si rozhoduješ sám. Svádět to na něco nebo na někoho je sebeklam.

Důvěra v Život = přijetí toho co JE, hlubší úroveň, kde tvůj vnitřní stav nezávisí na okolnostech.

Čím víc se mentálně věnuješ nechtěnému, tím víc jej vytváříš. Vystup z tohoto kruhu.

Jsi mnohem víc než tvoje mysl. Mysl je tvůj velice užitečný nástroj. Pokud ovšem ovládáš ty ji a ne mysl tebe.

Důvěra v Život přináší zcela nový úhel pohledu na vše = Nový úhel pohledu na Život přináší absolutní Důvěru, že vše je v pořádku.

Aby jsi mohl Žít naplno v Důvěře v Život, to je v radosti, lásce a klidu, musíš si rozpomenout kdo jsi. Poznat esenciální podstatu svojí mysli...nic více, nic méně...


Monika Doreán/ Důvěra v Život
                                           .