cs


RANNÍ SATSANG S VLASTNÍM JÁ


Pokoj, Radost, Mír, Láska, Ticho.Jsem Bezbřehý oceán Míru vlastního Srdce. Jsem To co je stálé, neměnné, věčné, nekonečné.


Jsem Věčná Blaženost, spokojenost, ticho.


Bezusilovné Ticho vlastního Srdce. Bezusilovná Radost vlastního Srdce. Bezusilovná Krása vlastního Srdce. Komu mysl vyhasla, netouží po ničem ani nic nepopíra. Je. Prožívá vše, na ničem nelpí. Nehledá štěstí, kterým Je, nehledá stálost, kterou Je.


Nikdy jsem se nezrodil a nikdy neumřel.

 Jsem stálý, věčný, neměnný, nekonečný, bezčasový. Jsem To co Je. Těla se rodí a umírají, jelikož jsou pomíjivá. Prožívám ve formách pomíjivost, zábavu, radost, dobrodružství sebe sama. Jsem To co Je.

Jsem To co je stále, věčné, neměnné, bezusilovné, bezčasové.


Plně přijímám sebe sama To co Je. Plné stotožnění s tím co Je. Jsem To stálé, věčné, neměnné, nekonečné, bezčasové, bezusilovné, ó jaká to blaženost tohle vyslovit z plných plic.


Ó jaká to krása být Tím co vždy Jsem. Jsem To co je stálé, bezčasové, neměnné, věčné, co nikdy neumírá a nikdy se nerodí, co je nepopsatelné, bezforemné, bezstrachové, To co je v každém srdci, každém oku, každém úsměvu, každém stromu, každém ptáku, To co je tiché, nevinné.


Zdravím své vlastní Já v každém člověku, každé květině, každém stromu, každém ptáku, každém zvířeti, každém kameni. Namaste.


Ticho v srdci, bez myšlenek, bez mysli, bez přeludu.