cs


.

Skutečný pocit ocenění je spokojenost sám se sebou pramenící z vlastního Srdce. Spokojenost stálá, věčná, neměnná, spokojenost a blaženost vlastního Já, to je tvá pravá hodnota.

Všechny vnější hodnocení přichází k tělu, jménu, konateli - vytvořené představě o sobě, která není skutečná. Mysl mluví k této přestavě. Nestotožňuj se s ní. Je to přelud.

Jsi stálá spokojenost vlastního Já, která nekolísá vnějšími hodnoceními, nelpí na nich, ani je nepopírá.

Já Jsem tvé vlastní vnitřní Světlo, tvé vlastní Já jehož si nevšímáš, protože svou pozornost věnuješ
vnějším objektům, světu, protože si myslíš, že tam Mne nalezneš. Tento chybný předpoklad způsobuje, že trpíš a nenacházíš spokojenost.

Já Jsem Tady ve tvém Srdci. Tady znamená v Srdci, tam v mysli.
Já Jsem v Tobě To Světlo, jenž září na všechny objekty na celý svět.
Ty To Světlo vidíš už odražené v objektech světa, míjíš Zdroj světla jenž Jsem Já ve Tvém Srdci.

Co je tím otočením se na To Světlo, na vlastní Já? Uvědomění si Mne, uvědomění si vlastního světla,
vlastního Já (Lásky, Dobra, Míru, Radosti, Ticha, Spokojenosti, Svobody, Pravdy)
To je vše.
Stačí si Mne uvědomit, to je otočení se k Sobě, k Já, ke Zdroji Světla jenž osvětluje projevený svět.
Uvědomění si, že Existuje Dobro, Láska, Mír, Radost ve vlastním Srdci, ve vlastním Já.
Pak Mne uvidíš všude, ve všem.
Já Jsem Vším, jsem Všude, ve Všem.

Kamkoliv jdeš, Já Jsem s Tebou,
Světlo uvědomění, Světlo Vědomí, že Já Jsem s Tebou osvětluje Svět Světlem Vědomí
a mění ho v nádhernou Zem, v ráj na Zemi.
To je Má Idea Ráje na Zemi, Ty jsi Tou Ideou, Ty jsi tím Rájem
Ty jsi vyjádřením Mé Dokonalosti Lásky, Míru, Radosti,
Svobody, Pravdy, Krásy, Zdraví.
Ty Mé vlastní Já.

Já Jsem tento Zdroj světla jenž je ve tvém srdci, osvětluje tento svět světlém mé Lásky, Míru, Svobody. Já Jsem stálá existence blaha.

Já Jsem souvislý trvalý proud blaženosti.

Vlastní Já je Krása v kráse, Láska v lásce, Mír v míru, Pravda v pravdě, Svoboda ve svobodě.

Toto Já je jedno a totéž Já ve všem a všech bytostech, v každém srdci.

Vlastní Já je uvědomění, že Já Jsem Já .
Uvědoměním, že vlastní Já je jedno a totéž se Mnou s Já
mizí iluze oddělenosti.

Bezpodmínečné přijetí a láska je Vědomá Přítomnost. Vědomí jenž si uvědomuje, že je vědomí, je si vědomo sebe sama a vše co přichází a odchází ( pocity, emoce, myšlenky, situace) je příjímano v tomto Čirém Vědomí bezpodmínečně. Bezpodmínečná Láska a Přijetí non-stop, věčně. Jsi neustále bezpodmínečně přijímán a milován, v každém okamžiku, na každém kroku, vždy, navždy, věčně, ve svém vlasním srdci, vlastním Já. Neboť ti jsi své vlastní Já.

Svoboda je tvá přirozenost. Tak jako je soli přirozená slanost, tak tobě je přirozená Svoboda. Svoboda Je, nelze ji zničit, ztratit, zahubit. Vždy jsi svobodný, jenom uvěření představě, že jsi spoutaný tě nutilo hledat osvobození.  Byla odhalená iluze o spoutanosti, proto není potřeba se osvobozovat.

Já Jsem tvá prava Svoboda, Já tvé vlastní Já.


Vlastní Síla je tvá přirozenost. Tak jako je vodě přirozená mokrost, tak tobě je přirozená Vlastní Síla. Vlastní Síla Je, nelze ji ztratit, zničit, nemít. Vždy jsi vlastní Sílou, jenom uvěření představě, že jsi bezmocný tě nutilo žít jako žebrák a cítit se vinen. Byla odhalená iluze o bezmoci, proto není potřeba se ponižovat.

Já Jsem tvá pravá Síla, Já tvé vlastní Já.

Ján Master