cs


                                              .

                         Když si dovolím být sama sebou bez otázek, jen Být...září Živá krása...

Živou krásu nemůžeš ničím dosáhnou, něčím získat. Je to tvoje pravá přirozenost, zastřená jenom tvými představami o sobě.

Živá krása nepodléhá času, je Živá, stále Přítomná...,nemůžeš ji ztratit...

Živá krása nepodléhá hodnocení, nemůžeš ji ponížit. Živá krása se nepovyšuje, jenom tiše Je. Neviditelná, ale vším prostupující, dávající i přijímající. V rovnováze a harmonii se vším.

Živá krása Je celistvá, naplněná, úplná...Objev ji, ucítíš hluboký klid a mír.

Skrze Živou krásu září neomezenost vlasního Bytí, Existence a promítá se do všeho co tvoříš, do všech tvých vztahů...

Máš ji ty, má ji každý strom, celá příroda, má ji každé umělecké dílo vytvořené srdcem, Existencí...

Doreán/Živá krása