cs

.

Mystická stezka - iniciace chrámu Moudrosti.To co můžeme udělat pro svou budoucnost, je žít naplno v Teď. Jedině v Teď je Život.

Plně žít přítomný okamžik, přijímat ho plně, neutíkat do mysli - představ o budoucnosti a vzpomínek na minulost.

To je Dospělost Vědomí. To je zodpovědnost za tvoření si své reality ve vlastní síle a vlastní autoritě. Žijeme plný potencionál dané chvíle.


Stezka Grálu - iniciace chrámu Bezpodmínečné Lásky/Přijetí .

Zraje v nás tato Láska, plná Bohatosti Života, úplná ze Srdce, odstraňuje iluze mysli, staré přesvědčení a bolesti.

Spřízněná Láska dospěla do Dospělé Nevinnosti, do Opravdovosti, do Spontánnosti.

Je mi ctí jít s Tebou Dobrodružstvím Života.

Ján MasterStezka Milosti - iniciace chrámu Pravdy