cs

CAROL SNYDER

AUTOR 

NEOSOBNÍ DÍLO A UČENÍ

Tento autorský překlad je věnován čisté Neosobní Práci s dětmi, jejíž autorkou je členka Slunečního Centra Carol Snyder. Autorka spolupracovala v třicátich letech dvacátého století s autorem Neosobního učení Josephem S. Bennerem a přispívala do časopisu Vnitřní Život. Její zkušenosti s její čtyřletou holčičkou, zůročila v Kurzu Cesta Ven pro Děti.

O kurzu samotném mluví takto: "TATO série lekcí a otázek není určena k tomu, aby byla používána pouze jako soubor dogmatických kázání, aby si je dítě zapamatovalo a opakovalo jako papoušek. Celý účel různých přirovnání, alegorií, her na lekce atd. je pomoci vlastnímu Vyššímu Já dítěte odhalit jeho stále vnímavé a neposkvrněné vnější mysli pravdu o tom"Kdo je" a "Čeho je součástí", Zákonem, kterým se řídí život a projev, a jak uvést své já do souladu s Božím Plánem a Záměrem."

EDITOR - JÁN MASTER


TATO KNIHA JE PRO DĚTI A JEJICH RODIČE.

DĚTI VNÍMAVÉ, EMPATICKÉ, PTAJÍCÍ SE NA EXISTENCIÁLNÍ OTÁZKY.

Děti s krásnou duší, které jejich rodiče vedou k duchovnímu rozvoji, kde i oni sami duchovně zrají spolu s těmito krásnými dušemi. Kniha je pramenem čisté Pravdy a blahodárně působí jak na duchu, duši, mysli i těle. Pijte tuto zázračnou knihu plnými doušky se svými dětmi.


****

"MAMINKO," řekla jednoho dne drahá holčička, "řekla jsi mi, že Bůh je ve mně jako velké Světlo a že je také ve všech ostatních. Jak teď může být ve mně a v tobě a ve všech ostatních ve stejnou dobu?"

"Proč se ptáš Kolombíno!" odpověděla matka: "Jen si na chvíli vzpomeň na hru, kterou často hrajeme." Víš, tu, ve které děláme lidi z prstů malováním obličejů na nehty, namotáváním látky kolem prstů jako oblečení atd.? Často jsme si dlouho povídali a hráli si se svými prsty. Každý vypadal jinak a mohl se pohybovat, ale koneckonců každý byl součástí TEBE, že?"

"Aha, chápu!" odpověděla holčička. Jsme jako Boží prsty, a i když vypadáme jinak a jednáme jinak, všichni jsme součástí jedné ruky – Boží ruky. Ale mami, moje prsty dělají jen to, co chci, aby dělaly. Pak, když je Bůh tak dobrý, milující a mocný, jak mi říkáš, proč nás, součást sebe sama, činí nemocnými a nešťastnými a často zlými a nenávistnými? Nikdy nenutím lidi na prstech dělat zlobivé věci. Tak proč by měl Bůh stvořit takto své?"

"No," řekla matka, "nejjednodušší způsob, jak ti to vysvětlit, je vyprávět ti příběh o Víle a jejích prstech."

"Ach, hurá! Příběh!!" vykřikla Kolombína potěšeně.


EDITOR -JÁN MASTER