cs

Divine Intelligence - Božská Inteligence

11.02.2024

Božská Inteligence a kreativita Ducha je tvořivá Moc Lásky, silný impuls dávání sebe sama v tvořivém aktu Neosobní Lásky, Svobody, Radosti a Krásy Ducha.

Tvorba skrze Ducha je touhou Srdce vyjadřit podstatu Božské Lásky - Neosobního, Univerzálního Božského principu stvoření.

Veškerá inspirace, která pochází z Ducha je LÁSKA. Touto inspiraci byli naplnění všichní velikání lidstva. Michelangelo, Da Vinci, Boticeli, Rodin, Tesla, Shakespeare, Mahariši a mnoho dalších.

Připojujeme se k velké řadě všech jenž své srdce otevřeli Božské Lásce a spolutvoří s Duchem. Kde největší umělec je Bůh sám a Jeho nekonečná Krása stvoření Jeho Lásky. My lidstvo jsme Jeho vyjadřením Lásky a rosteme s dětského porozumění do dospělosti Jeho Vědomí, do Krista Jeho pravého obrazu a podoby.

DOREÁNMASTER