cs

.

         Život ve mně se stále víc a víc ukotvuje v Čisté Přítomnosti -  Živé Lásce, Svobodě a Radosti.

Přítomnost je taková, jaká JE. Přijetí tohoto mě osvobodilo od neustálého odporu způsobeného podmíněnou myslí k životním situacím, které mysl vyhodnocuje jako utrpení. Utrpení je sama podmíněná mysl, které se nelíbí, to co JE a chce to, co právě nemá.

V Čisté Přítomnosti bez rezistence k tomu co je se osvobozuji od vnějších vlivů a z tohoto opravdového vnitřního klidu potom jednám. Životní situace neovládají můj Život, moji spokojenost.

Čistá Přítomnost je lehkost Bytí...

V Čisté Přítomnosti cítím hluboký klid, Živou Radost z Bytí. Uvědomuji si, že vše co se děje, to "dobré" i to "špatné" nemůže změnit Podstatu toho, čím opravdu jsem.

V Čisté Přítomnosti jsi Živou Svobodou...

V Čisté Přítomnosti se plně přijímáš, jsi spokojený sám se sebou...jsi Živá Láska, neprojektuješ do ostatních své nenaplněné představy...

Čistá přítomnost Je Živá Radost nezávislá na štěstí ze sekundárního, pomíjívého zdroje někoho, něčeho.

Čistá Přítomnost Je Živá esenciální síla Existence, toho co Je.

Čistá Přítomnost Je Důvěra, Uvědomění, Zkušenost, Prožitek toho, že vše Je v pořádku. Víc, než se ti kdy mohlo zdát.

Čistá Přítomnost Je Jediná Opravdová Živá Síla.

Ty jsi tou Živou silou.

Doreán/Čistá Přítomnost

.