cs

 SVOBODNÝ DUCH ZTĚLESNĚNÝ NA ZEMI


Má vlastní přirozenost je sjednocený proud Ducha, duše, mysli-těla projevit se, ztělesnit Krásu, Lásku, Svobodu, Mír, Pravdu na Zemi.

Odpadá chybná interpretace pocitu konatelství jenž je ve skutečnosti vyjadření, projevení Toho co Je (Vědomí) skrze Ducha, duši, mysl-tělo.

Jsem  spontánní přirozeností vědomého Bytí, jsem věčný rozkvět projevení Radosti, Lásky, Krásy, Míru Toho co Je.


Nemá To formu,                                                     

nemá To jméno                                                    

jenom To Je.                                                           


Nemá To začátek,                                                  

nemá To konec

jenom To Je.


Nemá To vzdálenost,

nemá To oddělenost

jenom To Je.


Nelze To popsat,

nelze To vidět

jenom To Je.


Nemůže To nebýt,

nemůže To neexistovat,

jenom To Je.


Nemůže To umřít,

nemůže To narodit se

jenom To Je.


Ty jsi To.

Ty jsi To co Je.


Ján Master


Vlastní existence je

nezpochybnitelným důkazem Toho co Je.

Vlastni existenci nelze popřít.