cs

.


"Schovala" jsem se, aby nebylo vidět, že je se mnou něco "špatně" a abych znovuobjevila, že je se mnou v pořádku úplně vše...A našla svůj dokonalý švih...:-) Přirozenou ničím nepodmíněnou radost a spokojenost, více prostoru pro čisté bytí, méně pro podmíněnou mysl...

Monika Doreán/Život v plném Rozkvětu

Tvůj vztah k sobě určuje jak se chováš k ostatním i jak oni k tobě...Kdo jsi?

Nemůžeš naplno využít svůj potenciál možností, pokud věříš v omezení nastavená podmíněnou myslí...

Nezavírej svoje srdce ničemu, co se tě dotýká..člověk, emoce, situace, která se tě dotkne ti přináší vzkaz o tvém starém přesvědčení, kterému ještě věříš. Dopřej si čas na pochopení a nenech se stáhnout do uzavření, jenom se tím stahuješ do role oběti.

Dopřej si zastavit to neustálé snažení dostat se někam jinam, než jsi právě teď. Všechno je na svém místě Tady a Teď.

Způsob jak o věcech uvažuješ utváří tvůj život, dopřej si změnu úhlu pohledu.

                                                 Dopřej si vlastní ocenění...

                 Dopřej si respekt sám k sobě i k ostatním a ostatní tě budou respektovat...:-)

                                   Vše v Životě je ti nápomocné...je štěstí to uvidět.

      Je štěstí pochopit, že jsi vždy na "správném" místě s těmi "správnými" lidmi...:-), ať se ti to líbí nebo ne...

                                   Je štěstí pochopit a přijmout, že věci se nedějí náhodou...

                                  Je štěstí pochopit, že vše co se ti "děje" můžeš změnit...

                        Je opravdové ŠTĚSTÍ pochopit, že TY JSI TO ŠTĚSTÍ, které hledáš...

Není s tebou nic špatně. jenom potřebuješ uvidět a pochopit staré, škodlivé a hluboce zakořeněné vzorce chování, které ti byly předány. Jenom si potřebuješ vyléčit rány na duši. Ale není nic špatného s tebou ani s jádrem toho kým ve skutečnosti jseš. Jenom  se musíš rozpomenout na Lásku, laskavost, klid, mír, radost a to chce čas....:-) Jenom se musíš rozpomenout na Život a začít ho Žít...

Monika Doreán/Wonderful Life