cs

.

Svoboda a štěstí  se nedají získat, můžeme je jen odhalit, protože jsou naší samotnou přirozeností.

A co může být v životě zajímavějšího nebo důležitějšího, než znát povahu a podstatu fungování mysli, podstatu toho, díky čemu se vše poznává.

                               To je konečná meditace, obvykle nepohodlná cesta, ale skvělá.


Představ si tu svobodu vést každodenní život, ve kterém víš, že tvoje spokojenost, štěstí, klid nezávisí na nikom a na ničem...

Jasné sebe-poznání je jediná skutečná svoboda, základ trvalého klidu a štěstí prostě si dovolit a přijmout, aby všechno bylo tak, jak to je, okamžik za okamžikem...

Reakce vycházející z tohoto pochopení má zcela jinou kvalitu a sílu než reagování starým způsobem, to je z odporu.

Proč jsem musela procházet utrpením...Aby se otevřela skořápka obranného mechanizmu ega - odporu - nepřijetí, skrze pokoru a soucit.

Objevila se opravdová hloubka, vlastní síla, vnitřní harmonie a uvědomění, že utrpení je nutností, dokud nepochopíš, že nutné není...

Po nutném vynaloženém úsilí a disciplíně je dobré jít už jen s odevzdaností a láskou

Pokaždé, když zažíváš štěstí, klid, svobodu zažíváš esenci svého vlastního bytí, proto po tom znovu a znovu  tak toužíš a hledáš to za všemi objekty, vztahy a aktivitami.

Odhal, že to vše už v sobě máš a s tím si užívej světa.

Všechny tvé touhy pak už vycházejí z pocitu dostatku a lásky, nikoliv ze strachu, závislosti, bolesti nebo nenaplněných potřeb, jsi bez strachu o výsledek a prostě si to užíváš.

Svět, mysl, tělo mohou něco postrádat, ale tvé skutečné Já, je ze své Podstaty celistvé, prosté pocitu nedostatku.

Co může být v životě zajímavějšího nebo důležitějšího, než znát povahu a podstatu fungování mysli, podstatu toho, díky čemu se vše poznává. To je konečná meditace, obvykle nepohodlná cesta, ale skvělá.

Staré vzorce chování se pomalu rozpouští a osvobozování od těchto starých návyku je "nepohodlné", protože ego - oddělené já, se rádo drží zvyku a starého chování. Je normální, jak odchází naše podmíněné charakterové vlastnosti vyvolané rodinou, kulturou, tradicemi atd.,a naše porozumění a uvědomění se dostává do"světa" přichází období nepohodlí. Staré ještě není dokončeno a nové se ještě nenarodilo. Život není o tom vždy a za každou cenu zvítězit. Nedefinuje tě žádný z tvých neúspěchů či porážek, stejně tak ani žádné vítězství nebo úspěch. A pak co je vlastně úspěch a co prohra....

Ale když ucítíš svoji skutečnou identitu jako nepopsatelný klid, mír, svobodu a štěstí, která je samotnou přirozeností tvého bytí, pochopíš s vděčností, že vše bylo správně, ničeho nelituješ a nikdy by jsi neměnil....

                               Přirozenost štěstí

                                                                                    praktický kurz

Jak žít naplno ve světě a každodenních situacích a okolnostech, které život přináší a zároveň být trvale ukotveni v klidu, míru a tiché radosti, otevřeni bezpodmínečné lásce čistého bytí, kreativitě, novému vidění, novým možnostem a skutečné svobodě.

Žité zkušenosti, testované životem, 15leté terapeutické praxe a 10leté cesty poznání, cesty advaita - védénty.

                                                                                        více o kurzu