cs

.

CELOSTNÍ TERAPIE A PORADENSTVÍ                               

Kompletní celostní terapie a poradenství  -  spojení odborných znalostí klasické a moderní psychoterapie a psychologie, zkušeností z dlouholeté terapeutické praxe a vlastního prožitku seberealizace z přímé cesty poznání - Advaity - Ne duality.

Spojuji klasickou psychoterapii a psychologii s naší přesahující duchovní Podstatou a pochopením Života v širších souvislostech.15 let terapeutické praxe a 10 let přímé cesty esenciálního poznání. Vedu k jasnému sebe poznání a změně úhlu pohledu.


Individuální, partnerské a rodinné terapie a poradenství v centru Prahy / cca 10min. pěšky od Pražského hradu/ nebo on-line.

Individuální terapie a poradenství - zabýváme se konkrétním tématem, které vás emočně nebo psychosomaticky trápí a nemáte v něm jasnost.

Párová terapie a poradenství - přicházíte s konkrétním vztahovým tématem -  zaměříme se na umění komunikace, jak lépe spolupracovat, konkrétně řešit problémy, emoce partnera, prohloubit cit a propojení na všech úrovních/ více v partnerství nové doby /

                                    

Pracuji s klasickými psychoterapeutickými metodami a technikami na odbourání starých vzorců a přesvědčení. Praktikuji sebedotazování, vědomou pozornost a intenzivní práci s myslí. Jdeme hlouběji do podstaty prožitku/ myšlenek, emocí, tělesných a smyslových vjemů/, který vede k uvědomění a tím ke změně úhlu pohledu, což není ani terapie, návod či metoda. Neanalyzujeme, nehledáme, ale jdeme přímou cestou ke kořenům problému a utrpení a k pravé esenci Života, k vlastní síle, harmonii, celistvosti, rovnováze, zdraví, souladu se sebou i s vnějším světem a tím k trvalému vnitřnímu klidu v běhu životních okolností.

V terapiích a konzultacích pracujeme s projevy nerovnováhy - nezpracovaná vnitřní zranění, sebedestruktivní přesvědčení, projevy strachu, viny, ohrožení, studu a obav, Zaměřuji se na intenzivní práci se strachem, mechanismy mysli a její esenciální přirozenost, způsob myšlení a jeho vliv na zdravotní stav, ego, emoce, závislosti. Pracujeme s hluboce zakořeněným projevem role oběti. Rozhodnutí pro změnu a vystoupení z role oběti předchází mnoho stále se opakujících stejných situací. Rozhodující pro trvalé vystoupení z role oběti je změna myšlení a nový úhel pohledu.

Důvodem každého utrpení je absence jasného sebepoznání, neznalost podstaty našeho vlastního Já, která je příčinou pocitu nedostatku v jakékoliv oblasti žití a žene nás do hledání naplnění v dalších a dalších vztazích, předmětech, látkách a aktivitách. Hledání štěstí v objektivních zkušenostech selhává dostatečně často na to, aby dalo vzniknout pochybám, že je vůbec možné je tam najít. Ve skutečnosti, aby člověk našel trvalý klid, mír a štěstí a skutečnou svobodu od všech omezení, musí znát povahu reality a esenciální podstatu sebe sama.


více o mně


Promluvy ze života, ze srdce, ze zkušenosti, z vlastního prožitku...


 Napište mi...
.