cs

NE DUALITA


       

     Osvobození od utrpení a nalezení trvalého klidu, míru, svobody a štěstí

 Odpovědi na otázku Kdo jsem a  jaká je povaha reality

Esenciální podstata a přirozenost mysli

Jasné sebe-poznání je jediná skutečná svoboda. Představ si tu svobodu vést každodenní život, ve kterém víš, že tvoje spokojenost, štěstí, klid nezávisí na nikom a na ničem...


Štěstí je naší základní přirozeností, respektive, že jsme štěstím / klidem, mírem/ samotným. Důvodem proč je tedy neprožíváme stále je absence jasného sebepoznání, neznalost podstaty našeho vlastního Já, která je příčinou pocitu nedostatku v jakékoliv oblasti  žití a žene nás do hledání naplnění v dalších a dalších vztazích, předmětech, látkách a  aktivitách. Hledání štěstí  v objektivních zkušenostech selhává dostatečně často na to, aby dalo vzniknout pochybám, že je vůbec možné je tam najít. Ve skutečnosti, aby člověk našel trvalý klid, mír a štěstí a skutečnou svobodu od všech omezení, musí znát povahu reality a esenciální podstatu sebe sama.

Sebepoznání je nejen prostředek, kterým lze nalézt klid, štěstí a svobodu, ale je to samotný zážitek štěstí, klidu, míru a svobody.

Jasné poznání sebe sama - Vše co víme nebo zažíváme je zprostředkováno myslí a proto znalost mysli o čemkoli může být vždy jen tak dobrá, jako její znalost sebe sama. Aby mysl poznala co je skutečná realita, musí nejprve poznat svou vlastní esenciální povahu.

Zkoumání mysli a poznání její podstaty nebo přirozenosti je nejvyšším úsilím a největším poznáním do kterého se lze pustit.

Poznání, že skutečná realita je nekonečný, nedělitelný celek, který je tvořený čistým vědomím z něhož vyvstávají všechny objekty a vytváří svou zdánlivě nezávislou existenci je zdrojem trvalého štěstí, klidu a míru.

                                     Podstata našeho Já a konečná realita vesmíru je stejné nekonečné, věčné Vědomí.
PRAVDA JE TAK JEDNODUCHÁ, ŽE JEN MÁLOKDO JI POCHOPÍ.

MONIKA DOREÁN


Na pochopení Pravdy by v podstatě stačilo několik jednoduchých vět, které jsou v základě každého duchovního učení dostupné od počátku věků, ale mysl zanesená svým mentálním konstruktem ji nedokáže vidět natož pojmout.

Ale někde uvnitř v Srdci se už dávno zrodila touha, které jsem možná zprvu nerozuměla, ale neomylně mne vedla a stále vede zpátky k Pravdě. Zpátky k sobě. Zpátky k Lásce, kterou jsme vždy byli...Touha po štěstí a po svobodě je jen schovaná touha po Lásce...a Láska je jenom konec oddělenosti...od Toho co JE
Ne dualita a přítomnost žitá v praxi každodenního života

E-KNIHA

 

Celý můj život byl touhou po svobodě, vymanění se ze všech omezení, nezávislost. Cesta mne vedla přes cestování, podnikání, rodinu a vztahy až ke studiu psychologie a psychoterapie, které se věnuji i profesně. Ukazovalo se, že jediné co způsobuje omezení a nesvobodu je mysl a její nastavení.

Právě moje zkušenosti získané psychoterapií  mi velmi pomohly i na mé přímé cestě poznání cestě advaita - védánty,  při odstraňování vrstev mentálních zvyků a návyků mysli, při práci s emocemi až k její skutečné esenciální podstatě, která naopak nemůže být klasickou psychologií nebo psychoterapií rozpoznána.

Stejně tak v klasické psychoterapii můžeme dosáhnout výborných dílčích úspěchů, ale nemůžeme bez poznání své esenciální podstaty a povahy reality dosáhnout trvalého klidu, míru, štěstí a radosti. Většinou se za čas objeví další téma ke zpracování a i když dojde znovu k úlevě, což je nepochybně vynikající výsledek, účinek není trvalý.

Ve své praxi propojuji klasickou a moderní psychoterapii s cestou esenciálního poznání Pravdy. / Boha, Vědomí, Zdroje, Já Jsem, To co Je /

                                              Spojuji 15 let terapeutické praxe a 10 let přímé cesty esenciálního poznání.   Ne dualita a přítomnost žitá v praxi každodenního života

ve foto - PROMLUVÁCH

  Přirozenost štěstí 

praktický kurz


                                               


Jak žít naplno ve světě a každodenních situacích a okolnostech, které život přináší a zároveň být trvale ukotveni v klidu, míru a tiché radosti, otevřeni bezpodmínečné lásce čistého bytí, kreativitě, novému vidění, novým možnostem a skutečné svobodě.


Žité zkušenosti, testované životem, 15leté terapeutické praxe a 10leté cesty poznání, cesty advaita - védénty.

 


Štěstí je naší základní přirozeností, respektive, že jsme štěstím / klidem, mírem/ samotným. Důvodem proč je tedy neprožíváme stále je absence jasného sebepoznání, neznalost podstaty našeho vlastního Já, která je příčinou pocitu nedostatku v jakékoliv oblasti žití a žene nás do hledání naplnění v dalších a dalších vztazích, předmětech, látkách a aktivitách. Hledání štěstí v objektivních zkušenostech selhává dostatečně často na to, aby dalo vzniknout pochybám, že je vůbec možné je tam najít. Ve skutečnosti, aby člověk našel trvalý klid, mír a štěstí a skutečnou svobodu od všech omezení, musí znát povahu reality a esenciální podstatu sebe sama.

                                                        Dostupnost klidu, míru, štěstí v každodennosti


Rozpoznání, že vlastní pokojné bytí je tu neustále a leží hned pod či za vtahujícími proudy myšlenek a pocitů a nezávislé na jakýchkoliv okolnostech, vztahových konfliktech nebo životních dramatech. Protože prostě to život přináší a je zbytečná snaha se tomu snažit "vyhýbat".

Poznání, že tento mír a klid je součástí toho, čím bytostně jsem a tedy je se mnou neustále kamkoliv jdu a nemohou ho rušit ani neustále se měnící pocity nebo myšlenky a ani obtížné a konfliktní situace v kterých se ocitám.


                               Esenciální přirozenost mysli

                          Odpovědi na otázku Co je nejzazší přirozeností mysli ? či  Kdo nebo co jsem já?

Mentální konstrukty a programy mysli, staré struktury myšlení, práce s emocemi, esenciální aktivity ega - touha a hledání, strach a odpor, sebedotazování

                                                                     Vědomí, realita všech zkušeností


Aby mysl poznala svoji realitu musí přestat být fascinována pouze a jenom objektovými elementy své zkušenosti- myšlenkami, emocemi, vjemy a pocity. Musí své poznávání či pozornost nasměrovat samu na sebe namísto na objektové poznatky. Zamířit pozornost přímo na samotné poznávání či uvědomování. Postupně odpadají jednotlivé vrstvy omezení konečné mysli, které přijala  a odhaluje se ve své prvotní přirozenosti jako čisté vědomí.


Zvyky a návyky - vzorce myšlení, jednání, reagování,  vnímání a způsoby vztahování se, které se vyvíjely během našeho života a překrývaly naši skutečnou podstatu. Existuje způsob jakým přemýšlíme a cítíme, vzorce chování jakými se vztahujeme k sobě navzájem, způsob jakým vnímáme svět založený na starém paradigmatu.

Mysl se postupně začíná vracet do své esenciální povahy a postupně přestává být podmiňována zbytky oddělenosti, která ji vždy ovládala. Časem se začínají tyto změny projevovat v našem chování, reakcích, vztazích, kde mizí strach, podrážděnost, netrpělivost, pocity rozrušení, oddělenosti, neúplnosti a nedostatku.


Vědomí, realita všech zkušeností je vždy ve své stejné, nedotčené, nedělitelné kondici. Nikdy se mu nic "neděje", je dostupné všem za jakýchkoliv okolností. Pokud je toto správně pochopeno, můžete cítit, že se vám" nikdy nic neděje", není třeba se bránit nebo vyhýbat zkušenostem, všude jste v bezpečí.

Víra v oddělenost, které já či ego věří má za následek to, že se cítí jako oddělený fragment. Proto má neustále pocit neúplnosti, zranitelnosti a strachu, od kterých si snaží ulevit všemi svými aktivitami a vztahy.  Teprve až se zdánlivě oddělená já /ego, mysl /, ponoří hluboko do sebe najde klid a naplnění po kterém touží.

Poznání, že skutečná realita je nekonečný, nedělitelný celek, který je tvořený čistým vědomím z něhož vyvstávají všechny objekty a vytváří svou zdánlivě nezávislou existenci je zdrojem trvalého štěstí, klidu a míru.


    Přirozenost štěstí - praktický kurz s Monikou Doreán 

intenzivní kurz pro max.10 osob  

                                       

     cena za celý kurz - 6.600,- za osobu

v ceně je lektorné a pronájem prostor v centru Prahy, v ceně není zahrnuto ubytování

 17.5. - 19.5.2024 Praha

                                                                                             

                                                                                         


 Další aktuální akce  Nespoutaná

                                            workshop pro ženy

                                              9.3.2024 -Praha


Poznej sám sebe

Art for Therapy

Léčba a harmonizace výtvarným uměním


Výklad snů a vizí

psychologický výklad s přesahem


Doreán Holistic Therapy

Psychoterapie, poradenství