cs
.

Jsem bezusilovné Ticho, bezusilovná Svoboda, bezusilovný Mír.


Bezusilovná Krása vlastního Srdce.


Plné uvědomění, plná integrace, plné přijetí vlastního Já.


Bdělost blaženosti, bdělost radosti, bdělost vlastního Srdce.