.


Inspiruji žitím Živé lásky v partnerském vztahu, životem z vlastní odvahy, opravdové svobody a novým, svěžím viděním Života...


Jsem autorem Doreán Holistic Therapy, průvodkyně partnerskými vztahy nové doby, autor,  lektorka autorských výcviků, škol, seminářů - retreatů, průvodkyně vědomým Životem a vnitřní transformace, fotografka esencí Ženy, Muže a Života...


Klasická a moderní psychologie a psychoterapie mi dala nástroje a techniky k rozpoznání starých vzorců a přesvědčení. Arteterapie - kresba a malba hluboké rozpoznávání emocí. Tanec mi dal možnost hlubokého vyjádření emocí a pocitů skrze tělo.

Sebedotazováním jsem došla až ke kořenům a příčině vlastního utrpení a vnitřního boje a odstranila je.

Přímou cestou poznání, cestou Advaity, jsem objevila sebe samu ve své Podstatě , hlubokou vnitřní radost a pravdu, harmonii, klid, rovnováhu, soulad se sebou, celistvost, přirozenost Bytí ...

Vše v Životě je ti nápomocné...je štěstí to uvidět... Je opravdové ŠTĚSTÍ pochopit, že TY JSI TO ŠTĚSTÍ, které hledáš... Monika Doreán/Wonderful Live


Doreán Holistic Therapy - Kompletní celistvá terapie na základě spojení odborných znalostí klasické a moderní psychoterapie, zkušeností z dlouholeté praxe a vlastního prožitku seberealizace z přímé cesty poznání, cesty Zen-Advaity.

Spojuji klasickou psychoterapii a psychologii s naší přesahující duchovní Podstatou a pochopení Života v širších souvislostech, což vede k celistvosti, rovnováze, souladu se sebou a trvalému vnitřnímu klidu.

15 let terapeutické praxe, 10 let přímé cesty poznání, nedualistického učení zen - advaita - védánty a vlastní zkušenost a žití toho k čemu vedu.


 experience  - PVŠPS Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Psychoterapeutická fakulta, Psychoterapeutický výcvik - model BIG SUR - MUDr. PhDr.Jan Poněšický PhD., Psychologie-soukromé studium, Sebezkušenostní arteterapeutický výcvik (2roky) - ak.mal. Kamila Ženatá,Hlubinně psychologický výklad snů (dvouletý cyklus seminářů) -Doc. PhDr. Jiří Růžička Ph.D.,Fenomenologie- Prof.PhDr. Anna Hogenová CSc.Další akreditované semináře a vzdělávání-skupinová psychoterapie, KBT, neverbální techniky a neverbální komunikace, transakční analýza, fyzioterapie, koučink, terapie zaměřená na tělo, kreativní neverbální techniky, relaxační techniky, rogerovská psychoterapie...atd.,

15 let praxe - privátní psychologická ordinace, vlastní praxe, lektorka, koučka, terapeutka v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Další pracovní zkušenosti - průvodkyně CK, majitelka cestovní kanceláře.


Taneční improvizace a spontánní tanec -  ( Kreativní tělo - Projekt pro Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies New York Rena Milgron, Tanec pro vodu - Global Water Dance - účast v celosvětovém projektu Praha , rituál "vítání slunce" - Čajomír festival Praha, taneční vystoupení - ŽENY LUNY- Taneční divadla Bílá velryba- Divadlo Kampa , Praha )...autorské projekty

duben 2021 aktuální autorská výstava maleb Setkání se sebou

aktuálně květen 2021 - Nespoutaná Nespoutaný - celostní workshop/výcvik

Doreán Holistic Therapy 2020 - Kompletní celistvá terapie na základě spojení odborných znalostí klasické a moderní psychoterapie, zkušeností z dlouholeté praxe a vlastního prožitku seberealizace z přímé cesty poznání, cesty Zen-Advaity.

duben/květen 2020 -  výstava fotoobrazů Stay guiet

2020/2019 - Partnerské vztahy z naší nejhlubší Podstaty - Tanec Života Muže a Ženy

Doreán Master 2019- Život ve vlastní Síle - spoluautor s Ján Master

2018 - Intenzivní rok vlastní realizace

Svobodná vdaná Žena 2018/2019

Dýchám v rytmu svého Života 2018/2019

2017/2018 Doreán Master - Life from unlimited space

další realizované autorské projekty...

Škola Muž a Žena duben 2014 - červen 2017

Škola Mystérií Muže a Ženy duben 2016 - červen 2017

Interaktivní večery Na vlnách Života 2015 - červen 2017

Spontánní večery v Art Galerii - Být a radovat se z Bytí, Tanec Lásky Muže a Ženy 2015 - 2017

Autorské semináře v rámci Art Galerie Muž a Žena v Srdci září 2012 - září 2017

Arteterapeutický seminář a výcvik - Návrat ke své vlastní zdrojové síle - 2017

2008 - 2012 - Arteterapeutický Ateliér - Hradčany - Pohořelec Praha 1

22.9.2012 - 22.9.2017 - ART GALERIE MUŽ A ŽENA V SRDCI - Hradčany - Pohořelec, Praha 1 a Švédská, Praha 5

Spolutvůrkyně ( s Jánem Mastrem ) tvůrčího a kreativního prostoru Art Galerie Muž a Žena v Srdci - Praha - pět nádherných let neuvěřitelného růstu. Z celého srdce Děkuji :-)
Děkuji za nejniternější upřímnost sama k sobě, face to face...to chce odvahu, sílu a lásku...:-)

Monika Doreán

.