cs


.

MONIKA DOREÁN

Inspiruji žitím Živé lásky v partnerském vztahu, životem z vlastní odvahy, opravdové svobody a novým, svěžím viděním Života...   


Jsem autorem Doreán Holistic Therapy, průvodkyně partnerskými vztahy nové doby, autor,  lektorka autorských výcviků, škol, seminářů - retreatů, průvodkyně vnitřní transformace a Pravým myšlením, fotografka, autorka knihy Svobodná Nespoutaná

                                                                                       ***
Celý můj život byl touhou po svobodě, vymanění se ze všech omezení, nezávislost. Cesta mne vedla přes cestování, podnikání, rodinu a vztahy ke studiu psychologie a psychoterapie až k přímé cestě poznání. Ukazovalo se, že jediné co způsobuje omezení a nesvobodu je mysl a její nastavení.

Klasická a moderní psychologie a psychoterapie mi dala nástroje a techniky k rozpoznání starých vzorců a přesvědčení. Arteterapie - kresba a malba hluboké rozpoznávání emocí. Tanec mi dal možnost hlubokého vyjádření emocí a pocitů skrze tělo.

Sebedotazováním jsem došla až ke kořenům a příčině vlastního utrpení a vnitřního boje a odstranila je.

Přímou cestou poznání, cestou Advaity, jsem objevila sebe samu ve své Podstatě , hlubokou vnitřní radost a pravdu, harmonii, klid, rovnováhu, soulad se sebou, celistvost, přirozenost Bytí ...

                                                                                       ***

Vše v Životě je ti nápomocné...je štěstí to uvidět... Je opravdové ŠTĚSTÍ pochopit, že TY JSI TO ŠTĚSTÍ, které hledáš... Monika Doreán/Wonderful Live

                                                                        ***

Přináším změnu úhlu pohledu na život v širších souvislostech a umožňuji  změnu v jakékoliv oblasti života, vedu k vnitřní harmonii, bezkonfliktnímu stavu mysli, aktivaci potenciálu, kreativity a poznání a odblokování chybné víry( přesvědčení ) v mysli.

Doreán Holistic Therapy - Kompletní celostní terapie a poradenství na základě spojení odborných znalostí klasické a moderní psychoterapie, zkušeností z dlouholeté praxe a vlastního prožitku seberealizace z přímé cesty poznání, cesty  Advaita - Védánty

Spojuji klasickou psychoterapii a psychologii s naší přesahující duchovní Podstatou a pochopení Života v širších souvislostech, což vede k celistvosti, rovnováze, souladu se sebou a trvalému vnitřnímu klidu.

Arteterapie   Neduální učení   Daseisanalytický výklad snů a vizí   Péče o Duši  Nespoutaná  Fotoesence Duše Kurz Pravého myšlení

                                                                                     ***

experience

Pražská vysoká škola psychosociálních studií - Psychoterapeutická fakulta, Psychoterapeutický institut - Psychodynamický sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik - MUDr. PhDr.Jan Poněšický PhD., Psychologie-soukromé studium, Sebezkušenostní arteterapeutický výcvik (2roky) - ak.mal. Kamila Ženatá, Hlubinně psychologický výklad snů (dvouletý cyklus seminářů) -Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Fenomenologie- Prof.PhDr. Anna Hogenová CSc. Další akreditované semináře a vzdělávání - Skupinová psychoterapie, KBT, neverbální techniky a neverbální komunikace, transakční analýza, fyzioterapie, koučink, terapie zaměřená na tělo, kreativní neverbální techniky, relaxační techniky, rogerovská psychoterapie...

Stáž - Psychiatrická nemocnice Bohnice - psychiatrická ambulance 

Psychoterapeutka - arteterapie, skupinová a individuální psychoterapie - /závislosti, duální diagnózy - PN - Bohnice/

Zakladatelka Arteterapeutického Ateliéru - Praha 1 - Hradčany - Pohořelec - tvůrčí a terapeutický prostor

Spoluautor ART GALERIE MUŽ A ŽENA V SRDCI - Hradčany - Pohořelec, Praha 1 a Švédská, Praha 5 - prostor pro umění a tvůrčí seberozvoj

Spolutvůrce Dobré Galerie

Další pracovní zkušenosti a dovednosti - majitelka a ředitelka cestovní kanceláře, marketing, management, průvodce/ 10 let /

Taneční improvizace a spontánní tanec -  ( Kreativní tělo - Projekt pro Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies New York Rena Milgron, Tanec pro vodu - Global Water Dance - účast v celosvětovém projektu Praha , rituál "vítání slunce" - Čajomír festival Praha, taneční vystoupení - ŽENY LUNY- Taneční divadla Bílá velryba- Divadlo Kampa , Praha )...

                                                                                        ***

Kalendář akcí 2024

                                       

realizované autorské projekty a výstavy

 2022 - 2023 - Nespoutaná / výcvik/,  Přirozenost Štěstí / kurz /

 2021 autorská výstava maleb  Setkání se sebou

 2020 -  výstava fotoobrazů Stay guiet

2020/2019 - Partnerské vztahy z naší nejhlubší Podstaty - Tanec Života Muže a Ženy

Doreán Master 2019 - Život ve vlastní Síle - spoluautor

Svobodná vdaná Žena

Dýchám v rytmu svého Života

 Doreán Master - Life from unlimited space

Škola Muž a Žena  2014 -2017

Škola Mystérií Muže a Ženy  2016 - 2017

Interaktivní večery Na vlnách Života 2015 - 2017

Spontánní večery - Být a radovat se z Bytí, Tanec Lásky Muže a Ženy

Arteterapeutický  výcvik - Návrat ke své vlastní zdrojové síle

2008 - 2012 - Arteterapeutický Ateliér - Hradčany - Pohořelec Praha 1

22.9.2012 - 22.9.2017 - ART GALERIE MUŽ A ŽENA V SRDCI - Hradčany - Pohořelec, Praha 1 a Švédská, Praha 5

Spolutvůrkyně ( s Jánem Mastrem ) tvůrčího a kreativního prostoru Art Galerie Muž a Žena v Srdci - Praha - pět nádherných let neuvěřitelného růstu. Z celého srdce Děkuji :-)
Děkuji za nejniternější upřímnost sama k sobě, face to face...to chce odvahu, sílu a lásku...:-)

Monika Doreán

.