cs

JÁN MASTER

AUTOR 

NEOSOBNÍ DÍLO A UČENÍ

Jánem Mastrem zaznamenané Neosobní Dílo, nadiktované Pravým Božským Já - Bohem je Milující Jednotou se svým vlastním Pravým Já v sobě. Je důležité si pamatovat, že při čtení tohoto spisu nelze Pravdu a Lásku adekvátně vyjádřit slovy, a proto přijímejte tento spis jako "ukazatel cesty a důkaz Lásky ", který, pokud bude pečlivě dodržován, vás může přivést Domů ... k vašemu Pravému Já a nejsvětější Lásce..., ale pouze v případě, že jste vynaložili potřebné úsilí.

Už od dětství prožíval nejsvětější Lásku, která je nepopsatelná.

Ve věku dospívání na tuto Lásku zapomněl. Ve věku probuzení ze snu o oddělenosti od této Lásky, se rozpomenul kdo je a čeho je součásti.

Klepal ...bylo mu otevřeno.

Ján MasterJánem Mastrem zaznamenané Neosobní Dílo, nadiktované Pravým Božským Já - Bohem je Milující jednota se svým vlastním Pravým Já v sobě. Milující slova plná Lásky a Míru provází tuto jednotu v srdci. Světlo této Pravdy osvětluje mysl a srdce jasným poznáním.


"Kdo tě volá, skrze tato slova domů, Já tvé vlastní Já, diamant ve tvém vlastním Srdci. Jsem tvůj Anděl strážný, jsem tvé vlastní Bytí, tvá vlastní Láska, Mír, Svoboda, tvé nejniternější Bytí, tvůj tichý hlas, tvé vlastní světlo, ve tvém nitru tiše čekám až se mi otevřeš Ty ano Ty, který toto čteš. Já tvé vlastní Já tě volá domů".

"Já Jsem, který Jsem. Já Jsem, který jenom Jsem. Bez času, věčně Jsem. Já Jsem Věčný. Já Jsem věčné Bytí.

Já Jsem Věčnost. Já Jsem. Tedy Jsem Bytí. Já Jsem vše, zaplňuji vše, zahrnuji vše co Je. Vše co Je, jenom Je. Bez časově, bez omezení, bez hranic. Nic jiného není, než Já.

Já tvé vlastní Já".

autor - Ján Master