cs

.

Jsem v rovnováze se vším co Je...

...dovolit si ŽÍT, být otevřená všemu co přichází, to je ODVAHA ŽÍT. Nebojuji a ani neustupuji. PROCHÁZÍM tím co přichází, jakkoliv se to jeví náročné, zůstávám naplno se svými emocemi, prožívám vše do hloubky.

Skutečná vnitřní síla a láska...

...vše čím v životě procházím je pouze zkušenost, která mne vede k pravé podstatě. Odložila jsem svůj obranný štít, který mne "chránil " před bolestí a zraněním, ale nedovoloval naplno spontánně Žít. Odložila jsem"ochraný" štít oběti, viny, bezmoci, arogance a  starých křivd. Odhalila jsem svoji zranitelnost. Pustila jsem se strachu a tím se rozhodla pustit do Života a do každé buňky těla Lásku a Radost...opravdovou vnitřní sílu.

Dýchám v rytmu svého Života...

... to je ze své podstaty, ze svého středu. Dýchám v souladu sama se sebou...Dýchám v souladu se Životem. Vše co vychází z mého vlastního rytmu je v harmonii, v rovnováze, v proudu, ve své energii, ve své vibraci, v souladu s tím, kdo skutečně jsem...Láska, Radost...Dýchám v rytmu Života.


Opravdovost bez iluzí...

...přijímám realitu takovou jaká je. Bez interpretace podmíněné mysli, založené na naučených vzorcích chování. Vystoupila jsem z projekcí mysli o sobě, druhých, světě. Probudila jsem se ze "snu", z iluze do Opravdovosti, Pravdy...Spontánního, Svobodného, Neomezeného Bytí.


Svobodná vdaná Žena...

...hledala jsem opravdovou svobodu, celý život. Skrze všechno, co mi moje podmíněná mysl doporučila jako "zaručenou" cestu a hmotný svět ochotně sprostředkoval. To co se jevilo jako svoboda, byla pouhá iluze svobody, někdy objevena záhy, většinou až po mnoha letech.

Teď už vím, vždy jsem byla, jsem a budu svobodná. Nic mimo mne mi svobodu nemůže přinést a ani vzít. To je poznání, má vlastní zkušenost, kterou jsem sem přišla žít. A z této zkušenosti vycházejí mé další kroky...


Žiji v rovnocenném partnerském vztahu...

...v harmonii, lásce,  důvěrné blízkosti a souznění. Aby se tak stalo, bylo zapotřebí hlubokého vhledu každého sám za sebe a spolu vzájemně a velká ochota a odvaha otevřít se strachu a nezdráhat se vidět ty části sebe sama, které se otevřít nechtějí. Čelit celé řadě emocí a vzájemné emoční obraně nastavené životními zkušenostmi a podmíněnou myslí. Každodenní poctivá práce a ne vždy procházka"růžovým sadem". Ve výsledku trvalý prožitek bezpodmínečné partnerské lásky...


...bezpodmínečná láska...

...sama k sobě, k partnerovi, vzájemně a nepopsatelně k tomu co Je. Otevřený, důvěrný vztah se skutečností...

Monika Doreán

            Můj milovaný Muži...
...během cesty, kterou spolu jdeme jsem dozrála a dospěla.

Miluji tě, aniž bych tě spoutávala..., vážím si tě, aniž bych tě hodnotila...Věřím ti, aniž bych pochybovala a vím, že je to vzájemné.
Tanec Života Muže a Ženy

..dospěli jsme spolu do vlastní síly.

Žena se skrze muže dostává ke své vlastní síle a dovoluje si být "mocná", plně ve své intuici a otevřenosti. Muž se skze ženu, dostavá ke své pravé laskavé síle. Nemusí se své síly bát, ví že si ji ustojí. Žena ho vede přes porozumnění a pochopení pocitů a emocí.

Je to spojení a tanec mužsko ženské síly z pravé podstaty. Spojení vášně těla i ducha.


Ve své svobodě a síle

...do našeho partnerského vztahu jsem vstupovala, tak jsem si to myslela jako "silná, samostatná, svobodná žena" s dostatečnými životními zkušenostmi, která už "ví". To vše byla iluze tohoto. Každodenní vztah vše prověří.

Tou opravdu svobodnou Ženou jsem až nyní, kdy s trpělivostí, podporou a láskou svého muže, jsem si dovolila otevřít se všem svým zraněním a uzdravit je a zároveň přijmout svoji zranitelnost...Teď jsem ve své pravé síle.


Síla a Nezávislost

...vztah založený na vlastní síle muže i ženy je bez potřeby druhého "vlastnit " je nezávislý a potom Spolu pracuje. Není nadřízený ani podřízený, bez potřeby manipulovat.

Monika Doreán

PROBUZENÁ....


...probudila jsem se ze sna o životě a stala se Životem
...probudila jsem se z iluzí podmíněné mysli a vybrala si Radost...
...probudila jsem se z představ o sobě, světě a skutečnosti a vybrala si pravou realitu. Vybrala jsem si klid, spokojenost, mír...


...probudila jsem se ze strachu a vybrala si Lásku.

Monika Doreán


Projít tím ...

Až když jsem se stala zranitelnou, poznala jsem opravdovou nezranitelnost...


Až když jsem se úplně ponořila do svého strachu, poznala jsem opravdovou odvahu...


Až když jsem si odžila ztráty přišlo bohatství...


když jsem si odžila bolest, přišla trvalá, tichá, opravdová radost...

Monika Doreán

Uvolni se...


Nic v Životě neurychlíš, nic se nedá obejít...Jakkoliv se o to budeš snažit, vše se v opakujících situacích k tobě bude vracet, dokud tím prostě Neprojdeš se vším všudy a nepochopíš proč se ti to děje. S tím nic nenaděláš. A nic, co tě má potkat  nezmeškáš, uvolni se a nech Život proudit..., tak budeš nejlépe připravena...


Život se stará o Život jak nejlépe dovede, i když ti to tak někdy nepřipadá...:-)

                                                                                                                           Monika Doreán

pokračování...