cs
.

.


Je tak osvobozující poznat, vědět a žít, že Nic není takové, jak se to jeví...

 Prožíváš Živý pocit klidu a míru, který nemá nic společného s tím, co se ti v životě děje

Mnoho věcí, které byly strašně důležité a stály tě téměř veškerou energii - mít, dosáhnout, získat, udržet, obhájit už svoji důležitost ztratilo.

Živý pocit klidu a míru už není přechodný zážitek, ale trvalý stav.

Znamená to uvědomovat si Boha- Zdroj- Vědomí, jako svoji nejvnitřnější podstatu, nikoliv jako něco vnějšího.

Znamená to poznání sebe sama jako součásti nekonečného Života.

Znamená to osvobození od nutkavého myšlení a negativních, sebedestruktivních emocí.

Znamená to osvobození od pocitu nedostatečnosti, zbytečných obav a starostí.

Znamená to přijímání reality.

Znamená to, že už nemusíte na nic čekat.

Nebráníš se změně, nelpíš na žádné situaci.

Důvěřuješ, protože víš, že To tak Je...že nic není takové jak se to jeví...

                                                         Ze srdce, ze života, ze zkušenosti/ Monika Doreán


Pozvánka na výstavu


.