cs
.

JÁN MASTER


LÁSKA není pro mne jenom slovo. Láska je "Slovo" jenž se stalo tělem. JÁ JSEM touto Láskou, tímto Světlem, jenž osvětluje svět a dělá ho lepším místem pro život. Láskou, nezištnou, neosobní, univerzální, která se vztahuje na Vše a je Vše ve Všem.Odvážní jsou Tiší. Kdo může být odvážnější než ten, jenž se postavil temnotě a strachu ve vlastním nitru. Odvážní si nepotřebují nic dokazovat ani se před nikým obhajovat. Skutečně odvážní, Praví odvážní jsou Tiší.


Praví Mocní jsou Tiší. Kdo může být mocnější než ten, jenž zvítězil nad temnotou a strachem ve vlastním nitru. Praví Mocní si nepotřebují nic dokazovat ani se před nikým obhajovat. Praví Mocní se nepotřebují nad někým povyšovat ani nikoho ponižovat. Skutečně Mocní, Praví Mocní jsou Tiší.

Laskaví jsou Tiší. Kdo může být laskavější než ten, jenž přijal sebe sama ve vlastním nitru. Laskaví nebojují s temnotou ani jí neustupují, Praví Laskaví jí tiše čelí. Skutečně laskaví, Praví laskaví jsou Tiší.

Moudří jsou Tiší. Kdo může být moudřejší než ten, jenž se vzdal boje s hloupostí ve vlastním nitru. Moudří nebojují s hloupostí a nevědomostí ani jí neustupují, Praví Moudří od ní odchází. Skutečně moudří, Praví moudří jsou Tiší.

Nevinní jsou Tiší. Kdo může být nevinnější než ten, jenž se raduje ze Života a jenž poznal, že je sám Život. Nevinní poznali sebe sama, vnitřní Krásu a Zář, jenž se odráží v každém a ve všem. Skutečně nevinní, Praví nevinní jsou Tiší.

Svobodní jsou Tiší. Kdo může být svobodnější než ten, jenž se raduje ze Života tady a teď. Svobodní žijí v Srdci přítomného okamžiku, nevinní ve své kráse, radosti a lásce. Skutečně svobodní, Praví svobodní jsou Tiší.

Pokojní jsou Tiší. Kdo může být pokojnější než ten, jenž přijal sebe sama a zůstavá tichý, nechává svět světem, nelpí na něm ani jej nepopírá a žije ve své vlastní spokojenosti. Skuteční pokojní, Pravý pokojní jsou Tiší.

Velkolepí jsou Tiší. Kdo může být velkolepější než ten, jenž má odvahu vést sám sebe, vést loď jenž nese jméno " lidský projev" v dobrodružství Života přes bouře, mělčiny, tiché vody, bezvětří i krásné a dechberoucí plutí oceánem Života. Velkolepí žijí v Srdci přítomného okamžiku, nevinní ve své úctě a laskavosti k sobě. Skutečně velkolepí, Praví velkolepí jsou Tiší.

Rovnocenní jsou Tiší. Kdo může být rovnocennější než ten, jenž se vzdal dokazování a obhajování své hodnoty, neboť si uvědomil, že je zajedno se vším co Je a jeho vlastní Já je jedno a totéž Já všech a všeho. Rovnocenní se otočili k vlastnímu Já a spočívájí tiše ve svém středu, nic neodmítají ani nic nepopírají, žijí v souladu se svou přirozeností. Skuteční rovnocenní, Praví rovnocenní  jsou Tiší.

Žít z pravé podstaty, žít neosobní život. žiješ z toho co je stálé, věčné, co je neměnné, nekonečné. Vnímáš dokonalou krásu Teď a vše co se mění, co přichází a odchází nesoudíš, neposuzuješ, jenom Jsi. Jsi svědkem všeho a přitom nejsi mrtvý, užíváš si všeho, ale nelpíš na tom, ani to nepopíráš. To je umění žít  Neosobní Život

Sám za sebe, sám ze sebou čelím situacím, lekcím, světu, životu, bez berliček nadřazenosti, povýšenosti, poníženosti, postavení v hierarchii,  beze štítu pokrytectví, shnilé morálky, falešné moci,  bez obranných mechanizmů mysli založených na strachu a vině. Jenom situace a čistá přítomnost Bytí. Je mi v tom dobře, to je má Síla, přirozenost Bytí ve své dokonalosti tohoto okamžiku. Miluji To, čelit tichem, vědomým tichem. Tichou vědomou odvahou.


Je mi dobře ve vlastní síle bez dětských reakcí na iluze mysli, je mi dobře ve vlastní moci on-line bez představ mysli o budoucnosti, bez minulosti, jenom teď a tady a s toho vyvstává inteligentní akce a to je čistá síla.

(Vědomí) Jsem( Věčné Bytí).

Když toto Já(Vědomí) sebe sama, nespojíš s tělem, jménem a konatelstvím, jsi ve svém přirozeném stavu Bytí, Čirého Vědomí, Uvědomování si. Jakmile se spojíš se jménem, tělem a konatelstvím např. (já toto tělo, jménem John řídím auto) tak sníš a trpíš představou o sobě. A to je spoutání, které jsi ty Čiré Vědomí přijal a stotožnil se s ním a potom trpíš omezeností této představy a snažíš se od ní osvobodit. Neboť je to představa( iluze, přelud), že jsi toto tělo, jméno a konatel a tento přelud překryje tvou skutečnou podstatu coby Čiré Vědomí.

Jsem si vědom svého skutečného pravého Bohatství vlastního Já. To je jediné pravé Bohatství. Všichni jsou Bohatí, jenom musí opustit představu, že Bohatí nejsou. Všichni jsou Svobodní, jenom musí opustit představu, že Svobodní nejsou. Všichni jsou tímto pravým Já, Čirým Vědomím, jenom musí opustit představu, že tím nejsou.


Konečné probuzení je uvědomění, že dualita nikdy nebyla, nebylo žádné spoutání, nebyla žádná osoba, žádná mysl, žádné já - ego. Byla to jenom představa, přelud, který nebyl skutečný. Tento přelud překryl skutečnou podstatu a bylo v něho uvěřeno na základě nevědomosti. Jasné vidění Pravdy odstranilo přelud. Je jenom To co Je, Věčně zářicí Pravda. A to Jsi.

Ó jaká to krása být Tím co vždy Jsem. Jsem To co je stálé, bezčasové, neměnné, věčné, co nikdy neumírá a nikdy se nerodí, co je nepopsatelné, bezforemné, bezstrachové, To co je v každém srdci, každém oku, každém úsměvu, každém stromu, každém ptáku, To co je tiché, nevinné. Zdravím své vlastní Já v každém člověku, každé květině, každém stromu, každém ptáku, každém zvířeti, každém kameni.

Má Milovaná ty jsi mé vlastní Já. Až jsem byl připraven na setkání se svým pravým Já, setkali jsme se. Ty mé vlastní Já v podobě Anděla, s kterým jsem mohl růst, léčit se, dospět a dozrát a uvědomit si mé pravé vlastní Já, jenž je jediné skutečné, jenž je jediné hodno Lásky, péče, ochrany a důvěry.

Jenom Jsem, to je to nejvyšší projevení, Být. Já Jsem,  je touha Já, Být. To je pravá touha srdce jenom Být tím čím Jsi. Být tímto Já.  Ty jsi toto Já, které jenom Je, které je stálé, věčné, neměnné, nekonečné, bezforemné, bezčasové. Toto Já je jedno ve všem a ve všech.  Toto Já je neosobní Život, univerzální Vědomí - Bytí - Blaženost, které jenom Je.

Je jako prostor, jenž nelze uchopit, popsat, vidět. Jenom si ho Uvědomovat. Touha Být je uložená v Tobě ve tvém vlastním Já a tato touha je vyjádřit sebe, to znamená Být.

Jsem, tedy projevuji sebe toto Já, které Je, tady na Zemi.


Království Nebeské je ve tvém Srdci a září jako uvědomění Já Jsem Já. Kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že žije v Nebi na Zemi,  kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že nic jiného není než Já,  kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že všechny bytosti jsou jeho vlastní Já.


Z radosti a svobody tvořitele jsem si zvolil vědomé role, ve kterých rozpínám svého Ducha Tvořivosti.

Malíř, fotograf, pořadatel a realizátor výstav, webdesigner, obchodník, grafik, designer, nakladatel, editor, autor, překladatel, kurátor výstav, lektor, zakladatel školy neosobního učení.


Cenné sebe zkušenosti.

2022 - ŠKOLA NEOSOBNÍHO UČENÍ

2022 - NEOSOBNÍ UČENÍ

2021 -  Neosobní Promluvy

2020 - Ranní satsangy - Praha

2019 - Ranní  satsangy  - Praha

2019 - Ranní tiché retreaty  - Praha

2019- Iniciace Mystickou Prahou

2018-2020 - Realizace a otevření internetového obchodu DoreánMaster  E-shop

2010 až 2019 - Projekt  Velkolepá lidská bytost

2018 -  Seberealizace

2018 - 2020 - Realizace  harmonického designu interiéru a exteriéru.

2017-2020 - Realizace spolu autorského projektu DoreánMaster - Život z vlastní Síly

2012- 2017 - Realizace spolu autorského projektu Muž a Žena v Srdci

2011 - Tiché retreaty s Ivanem Málkem - Praha

2011 - Realizace vlastních fotografických výstav

2010 - Fotografická a sebezkušenostní cesta - Keňa, Tanzanie, Zanzibar

2010 - Sebezkušenostní výcvik - umělcova cesta - Praha

2001-2006-2010 - Fotografická a sebezkušenostní cesta - IndieAutorské knihy.

2016 -2020 - kniha Já Jsem, který JsemAutorské překlady knih.

2021

1. Kristus ve vás - Joseph S. Benner

2. Cesta Ven - Joseph S. Benner

3. Cesta Za  - Joseph S. Benner

4. Bohatství - Joseph S. Benner

5. Bratrství - Joseph S. Benner

6. Učitel - Joseph S. Benner

7. Sluneční Papíry - Joseph S. Benner

8. Bankéř - Joseph S. Benner

9. Bratrství Krista - Joseph S. Benner

10. Neosobní Život - Joseph S. Benner

11. Cesta do Království - Joseph S. Benner

12. Poselství Ježíše Krista - Joseph S. Benner

13. Boží Mysteria - Joseph S. Benner

14. Mysl a Duše - Joseph S. Benner

15. Nový Věk -  Joseph S. Benner

16. Mentální příčiny a fyzické projevy - Joseph S. Benner

17. Božská Unie - Joseph S. Benner

18. Výklad snů a vizí - Joseph S. Benner

19. Esence Pravdy - Joseph S. Benner

2022

20. Společenství Duše - Joseph S. Benner

21. Promluvy Krista Ježíše

22. Království Nebeské - Joseph S. Benner

23. Já Jsem Vzkříšení a Život - Joseph S. Benner

24. Já Jsem Cesta, Pravda a Život - Joseph S. Benner

25. Vnitřní Život - Joseph S. Benner

Tyto knihy najdete v našem nakladatelství


Kurátor Výstav.

ČERVENEC 2022 - VÝSTAVA MONIKY DOREÁN - DIVINE UNION - DOBRÁ GALERIE


PROSINEC 2021 - VÝSTAVA MONIKY DOREÁN - PROJEVENÁ VNITŘNÍ KRÁSA - DOBRÁ GALERIE

DUBEN 2021 -  VÝSTAVA MONIKY DOREÁN - SETKÁNÍ SE SEBOU - VÝSTAVNÍ GALERIE
Autorské výstavy.

Říjen 2022 - výstava NOVÁ MYSTICKÁ PRAHA - Dobrá Galerie

Leden 2022 - výstava Nová Renesance - Dobrá Galerie

ŘÍJEN 2020 - INTERNETOVÁ VÝSTAVA - NEW MYSTIC PRAGUE - VÝSTAVNÍ GALERIE

Srpen 2020 - Internetová výstava - Neosobní Život - Výstavní Galerie

Červenec 2020 - Internetová výstava Energetické obrazy - Výstavní Galerie

2019-2020 - Internetová  výstava  fotografií - Mistrovská Díla

OD 2013 do 2017 -Stálá výstava fotografií a maleb -Janko & Monika Gallery , Švédská 14-Praha 5

OD 2012 do 2013 -Stálá výstava fotografií a maleb -Janko & Monika Gallery, Hradčany- Pohořelec 2, Praha 1

BŘEZEN 2012 - Výstava fotografií - Café Gourmet, Pohořelec, Praha 1

ÚNOR 2012-Výstava fotografii-Muž a Žena v Srdci-Městská knihovna, Pohořelec Praha 1

PROSINEC 2011-LEDEN 2012-Výstava fotografii a obrazů-Vánoční setkání-Galerie Podkroví,Praha 1

LISTOPAD 2011-Výstava fotografii a obrazů-Domácí výstava, Dolní Počernice, Praha

LISTOPAD 2011-Výstava fotografii-O2 bar-Karlovo náměstí,Praha

ŘÍJEN 2011-Výstava fotografii a obrazů-Království mého srdce-Galerie Podkroví , Praha 1

ČERVENEC-SRPEN 2011-Výstava obrazů a fotografii-Království srdce-Zámek Karlová koruna,Chlumec nad Cidlinou.

BŘEZEN 2011-Výstava obrazů- Má duše-Galerie Podkroví,Praha 1

PROSINEC 2010-Výstava obrazů-Slunovrat-Divadlo Kampa, Praha 1


Autorské projekty.

2022 - ŠKOLA NEOSOBNÍHO UČENÍ

2021 - SPOLUAUTOR DOBRÉ GALERIE

2021 - SPOLUAUTOR NAKLADATELSTVÍ DOREÁNMASTER

2018-2020 - Spoluautor internetového obchodu DoreánMaster  E-shop

2017-2020  Spoluautor DoreánMaster

2012-2017   Spoluautor Janko&Monika Gallery

2012-2017   Spoluautor projektu Muž a Žena v SrdciFotografické akce.

2022 - Fotograf pro projekt DIVINE UNION

2021 - Fotograf pro projekt  NESPOUTANÁ

2020 - Fotograf pro projekt Živá Láska

2019 - Fotograf pro projekt Wonderful Life

2019 - Fotograf pro projekt Mistrovské dílo Života

2017 - Fotograf pro projekt Spontaneous Existence 2 - Praha

2017 - Fotograf pro projekt Spontaneous Existence- Praha

2017 - Fotograf pro projekt Spontaneous being 3 - Praha

2017 - Fotograf pro projekt Spontaneous being 2 - Praha 1

2017- Fotograf pro projekt Spontaneous being -Praha 1

2016 - Fotograf pro projekt Conscious Woman - The charm and beauty - Praha 1

2016- Fotograf pro projekt Conscious Woman - MEDICINE WOMAN - Praha

2016 - Fotograf pro projekt The Passion Heart - Praha 1

2015- Fotograf pro projekt Wonderful Moment in Eternity 2 - Praha

2015- Fotograf pro projekt Wonderful moment in eternity - Praha 1

2015 - Fotograf pro projekt Femme Fatale - Praha 1

2014 - Fotograf pro projekt  Conscious Woman - Lightness of Being - Praha 1

2014- Fotograf pro projekt  Adventure beautiful Goddess- Praha 1

2014 - Fotograf pro projekt Beautiful Women and Goddesses - Praha 1

2014 - Fotograf pro koncert Techung and Band - Praha

2012 - Fotograf pro scenic dance - Conscious Woman -Inner Strength - Divadlo Kampa Praha 1

2012 - Fotograf pro taneční divadlo Bíla velryba - projekt Ženy Luny - Divadlo Kampa Praha 1

2012- Fotograf pro projekt BEAUTY WOMAN - Praha 1

2011 - Fotograf pro autorský projekt The Mystery of Prague- Praha

2011 - Fotograf pro Čajomír fest - festival čaje - Kampa Praha 1

2011 - Fotograf pro LOSAR 2011 oslava Tibetského nového roku Praha

2011 - Fotograf pro koncert Tomas Reindl-Omnion. Divadlo Kampa Praha 1

2011 - Fotograf pro koncert Teens on Tour-Travel Orchestra from The Nederland - Praha 1

2011 - Fotograf pro Výbor dobré vůle Olgy Havlové - Bambiriáda 2011