cs

MONIKA DOREÁN


 AUTOR 

Neduální Díla a Učení

Inspiruji žitím Živé Lásky v partnerském vztahu, životem z vlastní odvahy, opravdové svobody a novým, svěžím viděním Života...

PRAVDA JE TAK JEDNODUCHÁ, ŽE JEN MÁLOKDO JI POCHOPÍ.

Na pochopení Pravdy by v podstatě stačilo několik jednoduchých vět, které jsou v základě každého duchovního učení dostupné od počátku věků, ale mysl zanesená svým mentálním konstruktem ji nedokáže vidět natož pojmout.

Ale někde uvnitř v Srdci se už dávno zrodila touha, které jsem možná zprvu nerozuměla, ale neomylně mne vedla a stále vede zpátky k Pravdě. Zpátky k sobě. Zpátky k Lásce, kterou jsme vždy byli...Touha po štěstí a po svobodě je jen schovaná touha po Lásce...a Láska je jenom konec oddělenosti...od Toho co JE

MONIKA DOREÁN


Tato kniha je o Odvaze, o Kráse, o Lásce, o Pravdě, ale především o Svobodě...

Je psaná ze srdce, ze zkušenosti a z vlastního prožitku...

Fotografie v knize vznikaly souběžně a dokreslují energii slov...


Celý můj život byl touhou po svobodě, vymanění se ze všech omezení, nezávislost. Cesta mne vedla přes cestování, podnikání, rodinu a vztahy až ke studiu psychologie a psychoterapie, které se věnuji i profesně. Ukazovalo se, že jediné co způsobuje omezení a nesvobodu je mysl a její nastavení.

Právě moje zkušenosti získané psychoterapií mi velmi pomohly i na mé přímé cestě poznání cestě advaita - védánty, při odstraňování vrstev mentálních zvyků a návyků mysli, při práci s emocemi až k její skutečné esenciální podstatě, která naopak nemůže být klasickou psychologií nebo psychoterapií rozpoznána.

Stejně tak v klasické psychoterapii můžeme dosáhnout výborných dílčích úspěchů, ale nemůžeme bez poznání své esenciální podstaty a povahy reality dosáhnout trvalého klidu, míru, štěstí a radosti. Většinou se za čas objeví další téma ke zpracování a i když dojde znovu k úlevě, což je nepochybně vynikající výsledek, účinek není trvalý.

Ve své praxi propojuji klasickou a moderní psychoterapii s cestou esenciálního poznání Pravdy. / Boha, Vědomí, Zdroje, Já Jsem, To co Je /

Monika Doreán