cs                                                                           .
  Je pro mne zásadní rozdíl mezi tím myslet si kdo jsem, vědět kdo jsem a Být tím, kdo Jsem.

Myslet si kdo jsem = představa o sobě, souhrn všech přesvědčení o sobě, nikdy ne dostatečná, základ utrpení, nespokojenosti, pomíjivých úspěchů. Vědět kdo jsem znamená umět tyto představy a přesvědčení  pojmenovat, pochopit, najít jejich kořen, přepsat. Uvědomit si svoji opravdovou Podstatu. Být tím kdo Jsem  je seberealizace, naše přirozenost, vědomá celistvost.

 Vědomou celistvost což je klid, spokojenost, stálá tichá vnitřní radost, štěstí nelze získat neboť ji nelze ani ztratit. Je to naše prapůvodní přirozenost, jenom zahalená iluzí mysli o všem a o všech.

To, že nic "neposuzuji, nehodnotím, neodsuzuji" mi dává naprostou svobodu Být a zároveň se dokázat jasně vymezit a mít svůj jasný názor. Potřeba obhajování se a dokazovaní "vlastních pravd" zmizela. Zůstává jenom spontánní projev a v tom je mi dobře.

Přijala jsem svoji vrozenou povahu a pochopila, že není co zlepšovat. Je to moje přirozenost a jenom v ní můžu nejvíce a plně rozkvést. Každý může a tak se přijmi a přestaň se snažit být někým jiným, protože ať uděláš cokoliv nikdy se ani jako sebelepší "kopie" nebudeš cítit dostatečný, celistvý. Jenom promarníš svůj život nekonečným snažením.

Nemám žádný důvod srovnávat se nebo soupeřit s ostatními, to je sebeuvědomění = sebedůvěra. Můžu inspirovat nebo být inspirována.

Vědomá Celistvost dává prostor vztahům bez závislosti -  nejsou tu už žádné "nedosycené dětské "potřeby - uznání, ocenění, přijetí atd., ale dospělost, zralost, respekt a tolerance, zcela nová dimenze lásky.

Na prvím místě mám plnou zodpovědnost za sebe samu a z té se automaticky vytváří zodpovědnost i k druhým. Za "cnostnou" zodpovědností nejdříve za druhé se často skrývá alibistický strach převzít nejdříve plnou zodpovědnost sám za sebe a snaha obviňovat ostatní, životní okolnosti atd. Ve výsledku může být projití skutečnostmi sám za sebe velmi posilující a průlomem do celistvosti.

Když jsem dospěla k tomu, že už nemůžu a nechci dělat kompromisy něco se uvolnilo a přišla velká vnitřní síla a podpora.

Nemusíš se ničím stávat ani ničím přestávat být. I to je vědomá celistvost.

Nemusíš být vyjímečný, aby jsi byl Opravdový. A o tom to je.

Je to o neobyčejné obyčejnosti. Nic tě nezastavuje, nic tě nebrzdí mimo tvoji vlastní představivost.

Celistvost, Život s jiskrou a grácií je vědomé projití "kolapsem", bez odporu, strachu, viny, bez "jistoty výsledku ", krok za krokem...

Být tím kdo Jsem je za tím myslet si kdo jsem, vědět kdo jsem, uvědomovat si kdo jsem. Je to Jednota, dosažení vnější i vnitřní harmonie, konec vnitřních i vnějších konfliktů..Je to vědomá celistvost.


Doreán/Vědomá Celistvost


                                  .