cs

Výstava

 Neosobní Život

Vnitřní moudrost a bohatství Neosobního Života

 v projevených obrazech.


Žít z pravé podstaty, žít neosobní život.

žiješ z toho co je stálé, věčné, co je neměnné, nekonečné.

Vnímáš dokonalou krásu Teď

a vše co se mění, co přichází a odchází nesoudíš, neposuzuješ, jenom Jsi.

Jsi svědkem všeho a přítom nejsi mrtvý, užíváš si všeho, ale nelpíš na tom, ani to nepopíráš.

To je umění žít Neosobní Život.

Jenom Jsem, to je to nejvyšší projevení, Být.

Já Jsem, je touha Já, Být. To je pravá touha srdce jenom Být tím čím Jsi.

Být tímto .

Ty jsi toto , které jenom Je, které je stálé, věčné, neměnné, nekonečné, bezforemné, bezčasové.

Toto Já je jedno ve všem a ve všech.

Toto Já je neosobní Život, univerzální Vědomí - Bytí - Blaženost, které jenom Je.

Je jako prostor, jenž nelze uchopit, popsat, vidět. Jenom si ho Uvědomovat.

Touha Být je uložená v Tobě ve tvém vlastním Já a tato touha je vyjádřit sebe, to znamená Být.

Jsem, tedy projevuji sebe toto Já, které Je, tady na Zemi.

Ján Master


Originály obrazů si můžete zakoupit v našem e - shopu,

nebo objednat a osobně vyzvednout v naši Dobré Galerii na

 e - mailu jan.master.design@gmail.com