Živý satsang s vlastním Já22.05.2020

Tanec Existence


25.5.2020

Každý den, je to nové, svěží na podkladě Toho co se nemění, co je stále, věčné.

Vše přichází a odchází, ale To stálé, věčné, neměnné Je.

Jenom To Je a z tohoto Je vyvstává vše co přichází a odchází. Každý den, každý okamžik je to svěží, nové, dokonalé, krásné.

To co Je, odhaluje svoji Krásu vždy nového Teď.