cs

New Mystic Prague


Lehkost

Kdo sídli v Srdci  přítomného okamžiku ten vládne Lehkosti.Síla Ticha

Buď tichý -- a poznej, že Já Jsem -- tvé pravé Jáství.

.Krása je věčnou inspirací Ducha

Já Jsem samotná Krása, jenž se projevuje Bytím.

.Nebe na Zemi

Kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že žije v Nebi na Zemi.

.


Nebe na Zemi

Kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že nic jiného není než Já.

.


Nebe na Zemi

Kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že všechny bytosti jsou jeho vlastní Já.

.


Království Nebeské

Je ve tvém Srdci a září jako uvědomění Já Jsem Já.

.


Srdce je věčnou inspirací Ducha

Ty jsi mistrovské dílo Ducha jenž nachází věčnou inspiraci v Srdci.

.


Věčná Důvěra

Kdo rozpustil strach ve světle poznání naplnil svou Bytost Věčnou Důvěrou.

.


Nová Mystická Praha

Milované město Ducha, kde bohatou měrou naplňuje nejvyšší poznání srdce těch, jenž touží jen po Jeho Milosti.

.


Nová Mystická Praha

Září jako diamant v Srdci Nejvyššího.

.


Celistvost

Kdo sjednotil ve svém srdci to co bylo rozděleno, vykrystalizoval v celistvost.

.


Věčné Teď

Tak svěží a čerstvé, plné bdělé přítomnosti.

.


Rozkvět Soucitu

Kdo sám prošel všemi zkušenostmi Života, poznal a přijal sebe sama, jeho přirozeností je soucitné Srdce.

.


Tanec Bytí

Tanči s vědomím své věčné Krásy a Svobody.

.


Nová Mystická Praha

Milované město Ducha, kde srdce toužící po svobodě stojí na prahu poznání.

.Vlastní Síla

Kdo se respektuje a ctí v jeho Bytosti se rozzářila vlastní Síla.

.


Svoboda

Je všeprostupující Radost z Bytí.

.


Dokonalá Krása

Ten kdo pláče slzy jako perly, dojat samotnou Krásou poznal dokonalou Krásu Ducha.

.


Mír a Pokoj

Kdo vládne tichou myslí ten vládne v Míru a Pokoji.

.


Bezpodmínečné Přijetí

Největší a nejvyšší léčivá Síla, Srdce naplněné bezpodmínečností.

.


Osvícený Duch

Kdo zná své vlastní Já vidí vlastní Já ve všech a ve všem.

.


Otevřenost

Kdo vládne otevřenosti, má všude otevřeno.

.


Pravda

Pravda září ze Srdce jako všudypřítomné uvědomování Jáství.

.Já Jsem

Já Jsem věčná Pravda v člověku.

.


Hravost

Kdo přijal sebe sama ve všech barvách Života má Srdce plné spontánní hravosti a úžasu.

.

Věčná Láska

Vládne všemu, je všeprostupující sílou jemnou, tichou, nevinnou.

.

Věčná Radost

Kdo sám sebe pozvedává v inspiraci věčného Ducha tvořivosti, žije věčnou Radostí.

.

Věčný Duch

Já Jsem tvé Jáství tvé vlastní Já v tvém Srdci.

.

Moudrost a Laskavost

  Kdo prožil všechny roviny Bytí a přijal sebe sama bezpodmínečně

v jeho Srdci vykrystalizovala Moudrost a Laskavost.

.

Mystická Růže

Rozkvět Věčné Lásky a Krásy.

.
Zlatý Věk Moudrosti a Lásky

Skrze dobro a zlo, skrze světlo a temnotu probuzen do skutečnosti Jsoucna.

.


o autorovi výstavy

tyto mystické obrazy si můžete zakoupit v našem e-shopu nebo objednat na e-mailu jan.master.design@gmail.com