New Mystic Prague


Lehkost

kdo sídli v Srdci  přítomného okamžiku ten vládne LehkostiSíla Ticha

Buď tichý -- a poznej, že Já Jsem -- tvé pravé Jáství

.Krása je věčnou inspirací Ducha

Já Jsem samotná Krása, jenž se projevuje Bytím

.Nebe na Zemi

kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že žije v nebi na Zemi

.


Nebe na Zemi

kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že nic jiného není než Já

.


Nebe na Zemi

kdo se probudil do svého vlastního Já zjistil, že všechny bytosti jsou jeho vlastní Já

.


Království Nebeské

je ve tvém Srdci a září jako uvědomění Já jsem Já

.


Srdce je věčnou inspirací Ducha

ty jsi mistrovské dílo Ducha jenž nachází věčnou inspiraci v Srdci

.


Věčná Důvěra

kdo rozpustil strach ve světle poznání naplnil svou Bytost Věčnou Důvěrou

.


Nová Mystická Praha

milované město Ducha, kde bohatou měrou naplňuje nejvyšší poznání srdce těch, jenž touží jen po jeho Milosti

.


Nová Mystická Praha

září jako diamant v Srdci nejvyššího

.


Celistvost

kdo sjednotil ve svém srdci to co bylo rozděleno, vykrystalizoval v celistvost

.


Věčné Teď

tak svěží a čerstvé, plné bdělé přítomnosti

.


Rozkvět Soucitu

kdo sám prošel všemi zkušenostmi Života, poznal a přijal sebe sama, jeho přirozeností je soucitné Srdce

.


Tanec Bytí

tanči s vědomím své věčné Krásy a Svobody

.


Nová Mystická Praha

milované město Ducha, kde srdce toužící po svobodě stojí na prahu poznání

.Vlastní Síla

kdo se respektuje a ctí v jeho Bytosti se rozzářila vlastní Síla

.


Svoboda

je všeprostupující Radost z Bytí

.


Dokonalá Krása

ten kdo pláče slzy jako perly, dojat samotnou Krásou poznal dokonalou Krásu Ducha

.


Mír a Pokoj

kdo vládne tichou myslí ten vládne v Míru a Pokoji

.


Bezpodmínečné Přijetí

největší a nejvyšší léčivá Síla, Srdce naplněné bezpodmínečností

.


Osvícený Duch

kdo zná své vlastní Já vidí vlastní Já ve všech a ve všem

.


Otevřenost

kdo vládne otevřenosti, má všude otevřeno

.


Pravda

Pravda září ze Srdce jako všudypřítomné uvědomování Jáství

.Já Jsem

Já Jsem věčná Pravda v člověku

.


Hravost

kdo přijal sebe sama ve všech barvách Života má Srdce plné spontánní hravosti a úžasu

.

Věčná Láska

vládne všemu, je všeprostupující sílou jemnou, tichou, nevinnou

.

Věčná Radost

kdo sám sebe pozvedává v inspiraci věčného Ducha tvořivosti, žije věčnou Radostí

.

Věčný Duch

Já Jsem tvé Jáství tvé vlastní Já v tvém Srdci

.

Moudrost a Laskavost

  kdo prožil všechny roviny Bytí a přijal sebe sama bezpodmínečně

v jeho Srdci vykrystalizovala Moudrost a Laskavost

.

Mystická Růže

rozkvět Věčné Lásky a Krásy

.
Zlatý Věk Moudrosti a Lásky

skrz dobro a zlo, skrz světlo a temnotu probuzen do skutečnosti Jsoucna

.


o autorovi výstavy

tyto mystické obrazy si můžete zakoupit v našem e-shopu nebo objednat na e-mailu jan.master.design@gmail.com