New Mystic Prague
Mystická Praha je pravým místem pro život, kde se snoubí duch a hmota v jedno. Kde moudrost a radost tančí spolu. Kde hojnost ducha dává hojnost matérie. 

Mystická Praha založená velkým mystikem Karlem IV, je bohaté místo pro setkávání všech národů světa.

Mystical Prague is the right place to live, where spirit and matter merge into one. Where wisdom and joy dance together. Where the abundance of spirit gives the abundance of matter.
Mystical Prague, founded by the great mystic Charles IV, is a rich meeting place for all nations of the world.

Ján Master


.
...............
.....

více o jiných kolekcích zde...