cs

SVĚTLO LÁSKY

LÁSKA JE CÍTIT TO SVĚTLO.

NADĚJE JE UVIDĚT TO SVĚTLO.

VÍRA JE NÁSLEDOVAT TO SVĚTLO.


DŮVĚRA JE BÝT, SJEDNOTIT SE S TÍM SVĚTLEM.

BYTÍ JE CHODIT, MLUVIT, JEDNAT, ŽÍT TO SVĚTLO.

VĚDĚNÍ JE ZÁŘIT TO SVĚTLO.

JÁ JSEM TOTO BRILANTNÍ SVĚTLO LÁSKY.

JÁ JSEM TO SVĚTLO LÁSKY, JENŽ OSVĚTLUJE ZEVNITŘ KAŽDÉHO ČLOVĚKA.

JÁ JSEM SAMOTNÁ LÁSKA, JENŽ SE PROJEVUJE SVĚTLEM, KTERÉ ZÁŘÍ ZEVNITŘ.

JE TO ZÁŘÍCÍ SVĚTLO MÉ LÁSKY JENŽ ZAPLAVUJE VŠE HARMONIÍ A MÍREM ZEVNITŘ.


MASTER JÁN