cs

 TAJEMSTVÍ SRDCE

VĚDOMÁ TVORBA DUCHA

OBRAZY VĚDOMÉ TVORBY.

Všechny obrazy jsou malovány na této cestě po probuzení do vědomé tvořivosti a lásky, kdy jsem vyjadřoval prožitek duše na její cestě. Technika malby je malba prsty, bez použití štětce. Všechny obrazy jsou k zhlédnutí a ke koupi v naší Dobré galerii.


NEOSOBNÍ ŽIVOT


JÁ JSEM KRISTUS VE TVÉM SRDCI.


JÁ JSEM OVOCE LÁSKY V TOBĚ.


JÁ JSEM ROZKVĚT LÁSKY V TOBĚ.


JÁ JSEM PRAVDA, SVOBODA A ŽIVOT.


ZEN ADVAITA


JÁ JSEM VĚČNÝ ŽIVOT


JÁ JSEM SVĚTLO


DECH ŽIVOTA


ROVNOVÁHA ŽIVOTA


ZDROJ VŠEHO


SVĚTLONOŠ


MYSTIKA ZNOVUZROZENÍ


ZROZENÍ DUCHA V SRDCI


ZROZENÍ KRISTA V MYSLI


ZROZENÍ LÁSKY V DUŠI


RENESANCE A POSVÁTNÁ GEOMETRIE


POSVÁTNÝ ZLATÝ STROM V SRDCI


VESICA PISCIS -STUDNA KALICHA - DA VINCI KOD


OVOCE ŽIVOTA


CENTRUM SLUNCE - KVĚT ŽIVOTA


CENTRUM ZEMĚ - KVĚT ŽIVOTA


MYSTIKA


FÉNIX - ZNOVUZROZENÍ


DUŠE VSTUPUJÍ DO POSVÁTNÉHO SRDCE


DUŠE JSOU PŘIPRAVENÉ VSTOUPIT DO POSVÁTNÉHO SRDCE


ROZKVĚT SPRÍZNĚNÝCH DUŠÍ V LÁSCE


TRYSKAJÍCÍ LÁSKA ZE SRDCE


IKAROS - ODEVZDÁNÍ SE


ZAHRADA DUŠEJÁ JSEM DUCH SVATÝ BOŽÍ


JÁ JSEM MOC A MOUDROST LÁSKY


MYSTIKA SVATÉHO SRDCE


JÁ JSEM KRISTUS VE VÁS


JÁ JSEM LÁSKA VE TVÉM SRDCI


JEDNOTA DUŠE A MYSLI


SVATÉ SRDCE KRÁSY


JÁ JSEM KRISTUS Z VÁS


JÁ JSEM KRISTUS Z VÁS