cs

 NEOSOBNÍ PROMLUVY

 NEOSOBNÍ UČENÍ

DNES ráno dorazil MŮJ POKLAD – dvě kopie Neosobního života. Vypůjčený svazek jsem přečetla úplně dvakrát a prakticky třikrát, než jsem dostala vlastní výtisky.

PRO POMOC těm, kteří se s námi setkávají v poledne v reakci na "Výzvu ke službě" bychom chtěli našim spoluučedníkům připomenout následující pravdy:

MEDITACE

29.03.2024

Naslouchej, Mému Hlasu a naslouchej Mým Pokynům. Mé Slovo půjde před tebou jako ohnivý sloup v noci a jako oblačný sloup ho budeš následovat ve dne. Neodchyluje se, ani neochabuje, zavede tě do země hojnosti, oplývající mlékem Věčného Života a medem Neposkvrněné Moudrosti.

VELMI NÁS ZAJÍMÁ váše přítelkyně, která trpí falešným tvrzením o artritidě, a my vám chceme pomoci. Již jsme za ni řekli Slovo, ale chceme, abyste s námi viděli Velkou pravdu, kterou vám nyní představíme.

VŠICHNI SOUHLASÍ, že ovocem zduchovněného života je MÍR. Bouře ustupuje, rozruch je u konce, hledaná věc je nalezena, zmatek je smazán – a my jsme našli MÍR.

PŘEČETLI JSME S opravdovým zájmem a hlubokou sympatií vše, co říkáte, a rozumíme vašim pocitům. Vše, co jsme se vám snažili sdělit, byl Zákon, abyste se s Ním naučili pracovat, aby On zase mohl pracovat s vámi a pro vás, a tak vás pozvednout právě z podmínek, o kterých říkáte, že vám znemožňují abyste dělali to, co dělat chcete.

TOTO poselství je určeno každému člověku, který hledá příležitost sloužit, definitivním způsobem, ve Věci BRATRSTVÍ.

HLAS

06.03.2024

VY, kteří jste dosáhli tohoto stadia ve svém výstupu do výšin, kde už pro sebe nic nehledáte, okusili jste vše, co může nabídnout vnější svět a jeho lidští učitelé a učení, a něco uvnitř na vás silně naléhá, abyste začali dokazovat a ukazat, co jste se naučili tím, že to budete žít a používat to k pomoci ostatním, kteří stále hledají;...

PROBUZENÍ

03.03.2024

Z brilantně osvětleného a luxusně zařízeného domova v módní čtvrti Mt. Baker v Seattlu, Queen City of the Northwest, se nad jezerem Washington vznášely tóny snového valčíku, zatímco v obývacím pokoji domu před bankou stříhali růže a kapradiny, Robert a Ruth Rayonovi přijali své hosty večera. Robert Rayon oslavil padesáté narozeniny a protože byl v...

Jedno z největších poselství dané rase prostřednictvím písem je, že Bůh je zásobou člověka a že člověk může prostřednictvím svého mluveného slova uvolnit vše, co mu náleží božským právem. Musí však mít dokonalou důvěru ve své mluvené slovo.

KOHO HLEDÁTE?

01.01.2024

Řekl jsem vám, že JÁ JSEM; jestliže mne tedy hledáte, ať jdete svou cestou, — Jan 18:8.

V malém americkém městečku sídlila krásná rodina, kterou tvořili otec, matka a tři děti. Rovněž trpěli takzvanou depresí a čelili Štědrému večeru bez viditelných peněz, které by mohli použít k nákupu dárků jeden pro druhého. Z pochmurného ticha, které na ně padlo, promluvila nejstarší dcera: Nejsou to hmotné dary, po kterých toužíme, ale pro nás...

ZMĚNĚNÁ MOC

14.10.2023

"Vždyť vy, bratři, jste byli povoláni ke svobodě; jen nepoužívejte svou svobodu pro příležitost k tělu, ale skrze lásku buďte služebníky jeden druhému. Neboť celý zákon se naplňuje jedním slovem i v tomto: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže se však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste jeden druhého...

ZLATÝ ZÁKON.

29.09.2023

"To co si myslíš, cítíš a čemu věříš, že je to tak(to co je pravda pro tebe), se projevuje (manifestuje) ve tvém těle, záležitostech, věcech, tvém světě."

PROSÍME všechny, kdo čtou tato slova, a všechny, kteří se k nám připojí, aby se od nynějška do konce roku modlili:

KONEC VĚKU

13.08.2022

PŘED DVA TISÍCE LETY se na světě objevil muž, který zavedl zcela nový systém myšlení a života. Přišel do světa, který byl v té době v hlavních civilizovaných částech v téměř stejné situaci jako naše současná civilizace. Dosáhla svého zenitu; vyvolalo to podobnou touhu po bohatství a moci, což vedlo k jejich podobnému zneužívání, s extravagancí,...

V následujících verších z Kázání na Hoře najdete vše, co kdokoli potřebuje vědět, kdo čelí soužením, která jsou nyní navštěvována v lidstvu, a hledá důvod a účel toho všeho a jak se od nich osvobodit. Poukážeme na to, jak úžasně se to všechno týká právě této otázky, o které jsme diskutovali, a jak dokonale potvrzuje vše, co bylo řečeno.

S potěšením vytiskneme následující děkovný dopis od mladého studenta korespondenčního kurzu CESTA VEN - mladého devatenáctiletého muže, o kterém se domníváme, že je starou duší, která pečlivě připravuje svůj vnější nástroj na práci, kvůli které sem přišel. - EDITOR,

Modlitba Srdce

06.02.2022

Drahý Otče jenž jsi Zdrojem mým, jsem Láskou, Moci a Světlem Tvým.

"Na počátku byla Láska a ta Láska byla u Boha a ta Láska byla Bůh. Totéž bylo na počátku u Boha".

JE TO ÚČELEM této knihy informovat své čtenáře o všech možných skutečnostech, které jim umožní poznat a aplikovat zákony života, aby mohli převést jakékoli neharmonické podmínky v jejich myslích, tělech a záležitostech na harmonické, a tak spojit se s Jedním životem a Jedinou myslí, aby s nimi mohli vědomě spolupracovat.

"Ano, jsem to Já, kdo způsobí, že budete dělat všechno, a pokud to vidíte, budu to Já, kdo dělá všechno, co děláte, a všechno, co dělá váš bratr; to ve vás a v něm, které JE, jsem Já, Já Sám". - Neosobní Život.

VÁNOCE

23.12.2021

JAK SE PŘIPRAVUJEME na oslavu této posvátné události, bylo by dobré pečlivě prozkoumat sebe, abychom zjistili, zda se Kristus skutečně narodil v našich srdcích.

VELKÝ PLÁN.

05.12.2021

NAPADLO vás někdy, že to, co se dnes děje v dnešním světě, je pod přímým dohledem Božské Moci a je to všechno součástí plánu, který existuje od počátku v Božské Mysli?

S ohledem na to, co bylo uvedeno, je třeba vidět, že nyní, když se ukázal způsob, se stává povinností každého vědomého Kristova učedníka, který obdrží tento dokument, aplikovat výše uvedené instrukce k nápravě současných špatných podmínek ve světě lidského vědomí. Tato instrukce vám byla dána k POUŽITÍ - nejen přizpůsobit své záležitosti skutečnému...

Ve vašem dopise nacházíme otázky, které si v dnešní době klade mnoho vážných duší, a na tyto otázky je opravdu nutné odpovědět. Neboť problém, kterému čelí ti, kdo se jich ptají, je problém, který by měl být vysvětlen možná více než jiný a objasněn skutečný smysl a účel takových zkušeností v jejich životech.

VÍTĚZSTVÍ

07.09.2021

KDYŽ jste zapomenuti, opomíjeni nebo účelově ničení a v nitru se usmíváte a oslavujete urážku nebo nedopatření - to je vítězství.


VÍCE O NEOSOBNÍM UČENÍ NAJDETE V