cs

 ROZKVĚT VLASTNÍ BYTOSTI


Rozkvétám v přirozenosti vlastního Já v Tichosti a Blaženosti. Rozkvétám ve vlastní Autoritě Ticha, Míru, Pokoje. Rozkvétám ve vlastní Síle, Blaženosti, Spokojenosti, Štěstí. Z vlastní Síly Blaženosti spočívám ve vlastním Já,  jsem nedotčen vlivy mysli - manipulace, strach,vina, bezmoc. Z vlastní Autority Ticha vyvstává čin.

Spočívám ve vlastním Já, jenž je plnost, dostatek, hojnost, stálá, věčná, neměnná, nekonečná.

Spočívám ve vlastním Já, jenž je důvěrou, stálou, věčnou , neměnnou, nekonečnou.

Spočívám ve vlastním Já, jenž je vždy probuzené, realizované, stálé, věčné, neměnné, nekonečné.


Ján Master