cs

JÁN MASTER


LÁSKA není pro mne jenom slovo. Láska je "Slovo" jenž se stalo tělem. JÁ JSEM touto Láskou, tímto Světlem, jenž osvětluje svět a dělá ho lepším místem pro život. Láskou, nezištnou, neosobní, univerzální, která se vztahuje na Vše a je Vše ve Všem.


Od dětství jsem si v sobě uvědomoval Lásku a to Něco co se nedá popsat slovy, co je za slovy. Tajemství. Tajemství bylo se mnou celou dobu dětství, v noci ve snech jsem prožíval Univerzální Božskou Lásku - ne byl jsem Láskou aniž jsem to věděl.

Mé dětství bylo plné otázek (kdo jsem já, proč jsem já,já, ). Vždy jsem preferoval samotu, přírodu. Při procházkách přírodou jsem se skrze otázky dostával do úplné jednoty se vším. Až v pozdějším věku jsem si uvědomil, že jsem rozjímal a meditoval, aniž jsem to věděl.

Tajemství bylo vždy se mnou, i když ego a svět překryly na chvíli mou mysl. Jedl jsem ovoce ze stromu poznání dobra a zla. Velice rychle jsem vždy došel marnosti takového počínaní. Ovoce nejprve sladké se změnilo v trpké až odporné.

Prožíval jsem utrpení. To Něco ve mne co mne vedlo celou cestou, vždy mne nechalo si svobodně zvolit a trpět tím, že jsem poslechl hlas ega, a ne Jeho milující hlas, který mne zrazoval od takového jednání. A když jsem poslechl milující Hlas uvnitř, tak následovala radost a požehnání. Utrpení mi dalo sílu vzepřít se hlasu ega- sobectví. Utrpení vedlo k moudrosti, už nejíst toto ovoce světa. A vrátit se domů do Království, jako marnotratný syn.

Probuzení - zrození Lásky v duši je věčně zářící Láska v mém srdci. Tajemství vstoupilo vědomě do mé duše, když duše skrze utrpení se zrodila do Ducha.

Začal jsem prožívat Lásku, její plnost, její univerzální bytí, vědomě. Objevoval jsem Tajemství, To Něco co jenom Je. Láska mne vedla k setkání s krásnou duší, se kterou jsme společně objevovali Tajemství a vzájemně se podporovali na cestě.

To Něco nás vedlo cestou vědění, přečetli jsme vše co naznačovalo prožitek, který jsme prožívali.

Studovali jsme, metafyziku, okultní vědy, posvátnou geometrií, mystiku, advaitu, zen, psychologii, mystiku svatého srdce, renesanci.

Sami od sebe jsme začali vědomě tvořit, prožívat sebe jako Lásku, být Láskou, být tím co Je. Až jsme konečně dorazili do Centra Slunce a objevili Neosobní Život a Neosobní učení.

Jako marnotratný syn, jsme se vydali cestou do Království a prošli úzkou cestou, nebezpečnou cestou, jen pro odvážné duše, plnou nástrah nepřítele - sobectví a chamtivosti.

Žijeme Láskou a Důvěrou v Boha, milujícího Otce, Univerzální Vědomou Lásku, a spolukonáme Jeho dílo na Zemi tak jako v Nebi Jeho Vědomí.

Čím víc Tajemství odhaluji, tím víc je Mystériem. Čím víc o Něm vím, tím víc je to Tajemství.

Vím jedno, (Tajemství )Bůh je ve mně, jako Láska. Neosobní, nesobecká, vědomá Božská Inteligence, vše oživující, vše naplňující, svobodná, inspirující Moc. Já Jsem Jeho Láska.

Já a Bůh Jsme Jedno. Já Jediný Jsem.


Ján Master

Jenom Jsem, to je to nejvyšší projevení, Být. Já Jsem, je touha Já, Být. To je pravá touha srdce jenom Být tím čím Jsi. Být tímto Já. Ty jsi toto Já, které jenom Je, které je stálé, věčné, neměnné, nekonečné, bezforemné, bezčasové. Toto Já je jedno ve všem a ve všech. Toto Já je neosobní Život, univerzální Vědomí - Bytí - Blaženost, které jenom Je.

Je jako prostor, jenž nelze uchopit, popsat, vidět. Jenom si ho Uvědomovat. Touha Být je uložená v Tobě ve tvém vlastním Já a tato touha je vyjádřit sebe, to znamená Být.

Jsem, tedy projevuji sebe toto Já, které Je, tady na Zemi.

Z radosti a svobody tvořitele jsem si zvolil vědomé role, ve kterých rozpínám svého Ducha Tvořivosti.

Malíř, fotograf, pořadatel a realizátor výstav, webdesigner, obchodník, grafik, designer, nakladatel, editor, autor, překladatel, kurátor výstav, lektor, zakladatel školy neosobního učení.

Cenné sebe zkušenosti.


2022 - ŠKOLA NEOSOBNÍHO UČENÍ

2022 - NEOSOBNÍ UČENÍ

2021 - Neosobní Promluvy

2020 - Ranní satsangy - Praha

2019 - Ranní satsangy - Praha

2019 - Ranní tiché retreaty - Praha

2019- Iniciace Mystickou Prahou

2018-2020 - Realizace a otevření internetového obchodu DoreánMaster E-shop

2010 až 2019 - Projekt Velkolepá lidská bytost

2018 - Seberealizace

2018 - 2020 - Realizace harmonického designu interiéru a exteriéru.

2017-2020 - Realizace spolu autorského projektu DoreánMaster - Život z vlastní Síly

2012- 2017 - Realizace spolu autorského projektu Muž a Žena v Srdci

2011 - Tiché retreaty s Ivanem Málkem - Praha

2011 - Realizace vlastních fotografických výstav

2010 - Fotografická a sebezkušenostní cesta - Keňa, Tanzanie, Zanzibar

2010 - Sebezkušenostní výcvik - umělcova cesta - Praha

2001-2006-2010 - Fotografická a sebezkušenostní cesta - Indie

Autorské knihy.


2016 -2020 - kniha Já Jsem, který Jsem

Autorské překlady knih.

2021

1. Kristus ve vás - Joseph S. Benner

2. Cesta Ven - Joseph S. Benner

3. Cesta Za - Joseph S. Benner

4. Bohatství - Joseph S. Benner

5. Bratrství - Joseph S. Benner

6. Učitel - Joseph S. Benner

7. Sluneční Papíry - Joseph S. Benner

8. Bankéř - Joseph S. Benner

9. Bratrství Krista - Joseph S. Benner

10. Neosobní Život - Joseph S. Benner

11. Cesta do Království - Joseph S. Benner

12. Poselství Ježíše Krista - Joseph S. Benner

13. Boží Mysteria - Joseph S. Benner

14. Mysl a Duše - Joseph S. Benner

15. Nový Věk - Joseph S. Benner

16. Mentální příčiny a fyzické projevy - Joseph S. Benner

17. Božská Unie - Joseph S. Benner

18. Výklad snů a vizí - Joseph S. Benner

19. Esence Pravdy - Joseph S. Benner

2022

20. Společenství Duše - Joseph S. Benner

21. Promluvy Krista Ježíše

22. Království Nebeské - Joseph S. Benner

23. Já Jsem Vzkříšení a Život - Joseph S. Benner

24. Já Jsem Cesta, Pravda a Život - Joseph S. Benner

25. Vnitřní Život - Joseph S. Benner

2023


26. Neosobní Práce - Joseph S. Benner 

27. Neosobní Láska a Důvěra - Joseph S. Benner 

28. Cesta Ven Kurz pro Děti - Carol Snyder 

29. Pozoruhodné Děti - Joseph S. Benner

30. Hra Života a jak ji hrát - Florence Scovel Shinn 

31. Tajné dveře k úspěchu - Florence Scovel Shinn 

32. Vaše slovo je vaše hůlka - Florence Scovel Shinn 

33. Moc Mluveného Slova - Florence Scovel Shinn


2024

35. Vaše víra je vaše štěstí - Neville Goddard 

36. Svoboda pro všechny - Neville Goddard 

37. Na váš rozkaz - Neville Goddard

38. Moc Uvědomění - Neville Goddard

39. Pocit je Tajemství - Neville Goddard

40. Modlitba -Umění Věřit -Neville Goddard

41. Znám svého Otce - Neville Goddard

42. Kurz Duše - Joseph S. Benner

43. Kristovství - Joseph S. Benner

44. Já Jsem Zákon, Zaslíbení, Naplnění - Joseph S. BennerTyto knihy najdete v našem nakladatelství

Kurátor Výstav.


ČERVENEC 2022 - VÝSTAVA MONIKY DOREÁN - DIVINE UNION - DOBRÁ GALERIE

PROSINEC 2021 - VÝSTAVA MONIKY DOREÁN - PROJEVENÁ VNITŘNÍ KRÁSA - DOBRÁ GALERIE

DUBEN 2021 - VÝSTAVA MONIKY DOREÁN - SETKÁNÍ SE SEBOU - VÝSTAVNÍ GALERIE

Autorské výstavy. 


Říjen 2022 - výstava NOVÁ MYSTICKÁ PRAHA - Dobrá Galerie

Leden 2022 - výstava Nová Renesance - Dobrá Galerie

ŘÍJEN 2020 - INTERNETOVÁ VÝSTAVA - NEW MYSTIC PRAGUE - VÝSTAVNÍ GALERIE

Srpen 2020 - Internetová výstava - Neosobní Život - Výstavní Galerie

Červenec 2020 - Internetová výstava - Energetické obrazy - Výstavní Galerie

2019-2020 - Internetová výstava fotografií - Mistrovská Díla

OD 2013 do 2017 -Stálá výstava fotografií a maleb -Janko & Monika Gallery , Švédská 14-Praha 5

OD 2012 do 2013 -Stálá výstava fotografií a maleb -Janko & Monika Gallery, Hradčany- Pohořelec 2, Praha 1

BŘEZEN 2012 - Výstava fotografií - Café Gourmet, Pohořelec, Praha 1

ÚNOR 2012-Výstava fotografii-Muž a Žena v Srdci-Městská knihovna, Pohořelec Praha 1

PROSINEC 2011-LEDEN 2012-Výstava fotografii a obrazů-Vánoční setkání-Galerie Podkroví,Praha 1

LISTOPAD 2011-Výstava fotografii a obrazů-Domácí výstava, Dolní Počernice, Praha

LISTOPAD 2011-Výstava fotografii-O2 bar-Karlovo náměstí,Praha

ŘÍJEN 2011-Výstava fotografii a obrazů-Království mého srdce-Galerie Podkroví , Praha 1

ČERVENEC-SRPEN 2011-Výstava obrazů a fotografii-Království srdce-Zámek Karlová koruna,Chlumec nad Cidlinou.

BŘEZEN 2011-Výstava obrazů- Má duše-Galerie Podkroví,Praha 1

PROSINEC 2010-Výstava obrazů-Slunovrat-Divadlo Kampa, Praha 1

Autorské projekty.


2023 - Spoluautor Knihkupectví DoreánMaster The Sun Center

2022 - AUTOR ŠKOLY NEOSOBNÍHO UČENÍ

2021 - SPOLUAUTOR DOBRÉ GALERIE

2020 - SPOLUAUTOR NAKLADATELSTVÍ DOREÁNMASTER THE SUN CENTER

2018-2020 - Spoluautor internetového obchodu DoreánMaster E-shop

2017-2020 -Spoluautor DoreánMaster

2012-2017 - Spoluautor Janko&Monika Gallery

2012-2017 -Spoluautor projektu Muž a Žena v Srdci

Web Design.


2021 - Master Harmonic Design

2021 - Art for Therapy

2020 - DOREAN HOLISTIC THERAPY

2017-2023 - DoreánMaster

2016-2023 - Svobodná vdaná Žena

Fotografické akce.


2022 - Fotograf pro projekt DIVINE UNION

2021 - Fotograf pro projekt NESPOUTANÁ

2020 - Fotograf pro projekt Živá Láska

2019 - Fotograf pro projekt Wonderful Life

2019 - Fotograf pro projekt Mistrovské dílo Života

2017 - Fotograf pro projekt Spontaneous Existence 2 - Praha

2017 - Fotograf pro projekt Spontaneous Existence- Praha

2017 - Fotograf pro projekt Spontaneous being 3 - Praha

2017 - Fotograf pro projekt Spontaneous being 2 - Praha 1

2017- Fotograf pro projekt Spontaneous being -Praha 1

2016 - Fotograf pro projekt Conscious Woman - The charm and beauty - Praha 1

2016- Fotograf pro projekt Conscious Woman - MEDICINE WOMAN - Praha

2016 - Fotograf pro projekt The Passion Heart - Praha 1

2015- Fotograf pro projekt Wonderful Moment in Eternity 2 - Praha

2015- Fotograf pro projekt Wonderful moment in eternity - Praha 1

2015 - Fotograf pro projekt Femme Fatale - Praha 1

2014 - Fotograf pro projekt Conscious Woman - Lightness of Being - Praha 1

2014- Fotograf pro projekt Adventure beautiful Goddess- Praha 1

2014 - Fotograf pro projekt Beautiful Women and Goddesses - Praha 1

2014 - Fotograf pro koncert Techung and Band - Praha

2012 - Fotograf pro scenic dance - Conscious Woman -Inner Strength - Divadlo Kampa Praha 1

2012 - Fotograf pro taneční divadlo Bíla velryba - projekt Ženy Luny - Divadlo Kampa Praha 1

2012- Fotograf pro projekt BEAUTY WOMAN - Praha 1

2011 - Fotograf pro autorský projekt The Mystery of Prague- Praha

2011 - Fotograf pro Čajomír fest - festival čaje - Kampa Praha 1

2011 - Fotograf pro LOSAR 2011 oslava Tibetského nového roku Praha

2011 - Fotograf pro koncert Tomas Reindl-Omnion. Divadlo Kampa Praha 1

2011 - Fotograf pro koncert Teens on Tour-Travel Orchestra from The Nederland - Praha 1

2011 - Fotograf pro Výbor dobré vůle Olgy Havlové - Bambiriáda 2011