cs

LEKCE pro všechny, kteří chtějí najít

KRÁLOVSTVÍ -BOŽÍ VĚDOMÍ

NEOSOBNÍ PRÁCE


Pouze pro ty, kteří objev Království mají na prvním místě - ne druhém ve svém životě.

TATO slova jsou určena těm, kteří hledají cestu do Království Božího - do Království, ve kterém je přirozenou cestou každého, kdo v něm přebývá, velká Láska a Moudrost, služba a inspirace druhých a naprosté zapomnění na sebe.

Pokud jste vy, kteří čtete, dosáhli stádia na vaší cestě životem, kde vám svět nemůže nabídnout nic, co by vás zastavilo ve vašem úsilí najít toto Království, a vítáte jakékoli pokyny, které vás tam jasně nasměrují, pak jste připraveni na tato slova, a budou pro vás urychlující silou, která vás popožene na vaší cestě a možná vám umožní rychle dosáhnout cíle.

Výše uvedené jsou dva úvodní odstavce prvního příspěvku nebo lekce v Neosobních Promluvách s názvem "HLEDEJTE PRVNÍ KRÁLOVSTVÍ", což je jeden z kurzů lekcí zaslaných těm, kteří již nehledají nic pro sebe, ale hledají KRÁLOVSTVÍ první a nejvyšší ve svém životě, a kteří požádali o cestu s námi do KRÁLOVSTVÍ.

Protože je Nebeské Království uvnitř, nutně bude naše cesta ve vědomí v nitru až do samého středu našeho bytí. Nebude to snadné cestování, protože všichni budou pracovat duševně a bude to tvrdá práce pro ty, kteří neukáznili a nevycvičili svou mysl. Ve skutečnosti bude mysl na této cestě učena, aby se stala dokonalým a milujícím služebníkem Vyššího nebo-li Kristova Já, který ji sám může vést do Vědomí Království. Jen pár, zatím jen velmi málo, ti nejodvážnější a odhodlaní, jak vidíte, kteří jsou opravdu připraveni a jsou definitivně zasvěceni tomuto cíli vyhrát.

Jelikož jde o vnitřní dílo, musí to být dílo individuální, protože to za vás nikdo nemůže udělat ani vám pomoci, kromě toho, že vám ukáže cestu, řekne vám podmínky a překážky, které potkáte, a vysvětlí zkušenosti skrz které procházíte - pokud nemůžete získat jejich význam přímo z vašeho Vyššího Já.

Pokud něco hluboko ve vás reaguje na volání těchto slov a vy byste chtěli na této cestě doprovázet a máte pocit, že můžete splnit všechny uvedené požadavky, pak jsi můžete koupit e-knihu CESTA DO KRÁLOVSTVÍ  a následující lekce budou poslané i vám.

Veškerou takovou pomoc poskytuje ten, kdo dal světu NEOSOBNÍ ŽIVOT ( BOŽSKÉ JÁ).JÁN MASTER