LEKCE pro všechny, kteří chtějí najít KRÁLOVSTVÍ - BOŽÍ VĚDOMÍ


NEOSOBNÍ PRÁCE.


Pouze pro ty, kteří objev Království mají na prvním místě - ne druhém ve svém životě.

TÁTO slova jsou určena těm, kteří hledají cestu do Božího Království - do Království, kde přirozenou cestou každého, kdo v něm přebývá, je velká láska a moudrost, služba a inspirace druhých a naprosté zapomnění na sebe.

"Pokud vy, kteří čtete, jste dosáhli stádia na vaší cestě životem, kde vám svět nemůže nabídnout nic, co by vás zastavilo ve snaze najít to Království, a vítáte jakékoli směry, které vás tam jasně nasměrují, pak jste připraveni na slova, ktaré budou pro vás zrychlující silou, která vás popožene na vaší cestě a možná vám umožní rychle dosáhnout cíle."

Výše uvedené jsou dva úvodní odstavce prvního příspěvku nebo lekce v Neosobních Promluvách s názvem "HLEDEJTE PRVNÍ KRÁLOVSTVÍ", což je jeden z kurzů lekcí zaslaných těm, kteří již nehledají nic pro sebe, ale hledají KRÁLOVSTVÍ první a nejvyšší ve svém životě, a kteří požádali o cestu s námi do KRÁLOVSTVÍ.

Protože je Nebeské Království uvnitř, nutně bude naše cesta ve vědomí v nitru až do samého středu našeho bytí. Nebude to snadné cestování, protože všichni budou pracovat duševně a bude to tvrdá práce pro ty, kteří neukáznili a nevycvičili svou mysl. Ve skutečnosti bude mysl na této cestě učena, aby se stala dokonalým a milujícím služebníkem Vyššího nebo-li Kristova Já, který ji sám může vést do Vědomí Království. Jen pár, zatím jen velmi málo, ti nejodvážnější a odhodlaní, jak vidíte, kteří jsou opravdu připraveni a jsou definitivně zasvěceni tomuto cíli vyhrát.

Jelikož jde o vnitřní dílo, musí to být dílo individuální, protože to za vás nikdo nemůže udělat ani vám pomoci, kromě toho, že vám ukáže cestu, řekne vám podmínky a překážky, které potkáte, a vysvětlí zkušenosti skrz které procházíte - pokud nemůžete získat jejich význam přímo z vašeho Vyššího Já.

Pokud něco hluboko ve vás reaguje na volání těchto slov a vy byste chtěli na této cestě doprovázet a máte pocit, že můžete splnit všechny uvedené požadavky, pak jste vyzváni, abyste nám napsali o vaší touze, a následující lekce budou poslané i vám.

Za lekce ani za poskytnutou pomoc se neúčtuje žádný poplatek, a je to ponecháno na srdcí těch, jimž bylo pomoženo, co mají na oplátku dělat. Veškerou takovou pomoc poskytuje ten, kdo dal světu NEOSOBNÝ ŽIVOT ( BOŽSKÉ JÁ).


Lekce budou zasílany týdenně všem, kteří se přihlási, na jejích

e- mailovou adresu.

JÁN MASTER

PRAHA