cs
.

.

                   Autorská výstava maleb Moniky Doreán

                      SETKÁNÍ SE SEBOU

                   se skutečnou esencí toho, čím jsem...


.

Setkání se sebou, se svojí skutečnou esencí je setkání v tichu bez ztracenosti v myšlenkách.

.


...

Setkání se sebou je čistá Přítomnost bez utrpení...

.

.


.

Setkání se sebou je Láska a Radost ničím nedotknutelná....


.


.

Setkání se sebou je tvůrčí rozlet.....


.

Setkání se sebou je vnitřní klid, harmonie mezi vnitřním a vnějším.....

.

Setkání se sebou, se skutečnou esencí Toho, čím jsem je opravdové, věčné Štěstí...

.


..

Setkala jsem se sebou a dovolila si Být tím, čím opravdu Jsem...
.


.

.

Skrze projevené se setkávám se Sebou v neprojevené esenci všeho Bytí...

.


..

        Setkání se Sebou je věčná Láska....