cs


.


Nepřestávám být vděčná ...

...za TO, že jdu stále cestou k sobě, že říkám ne, tam kde bych si to dříve nedovolila, říkám ano tomu na co bych si dříve netroufala..

... za TO, že si cením sebe samu a každý svůj krok v životě, za smíření se s nepředvídatelností v životě a otevření se neustálé změně...

a nakonec i za TO, že žIvot nekompromisně převálcoval všechny moje naivní představy jak má " vypadat ", protože mě tím jenom otevřel moje Srdce...:-)

Monika Doreán


Výrazně se mi ulevilo když...

...jsem pochopila, že jakkoliv se budu snažit, nemám žádnou záruku na to, jak bude můj život vypadat. To mi dává možnost žít každý den naplno bez vynakládání nekonečného a marného úsilí mít vše pod kontrolou...

...jsem přestala dělat kompromisy a to především sama se sebou.. Zmizela potřeba hrát "divadýlko",za účelem zalíbení se, či získáníní něčeho - uznání, zájmu, přijetí...

...když žiji spontánně  v souladu se sebou a dějí se zázraky...:-)

Monika Doreán


Děkuji za ten moment...

..kdy mě přestala bavit hra na "něco" a na "někoho" a energii z tohoto zbytečného předstírání jsem použila na to, abych se konečně začala věnovat Opravdu sobě.

...když jsem si uvědomila, že moje "vzestupy a pády" mě naučily žít ze svého středu.

...kdy jsem si uvědomila, že nejdůležitější je právě tento přítomný moment...neb to jak k němu přistupuji utváří vše další...

Monika Doreán


S pokorou a láskou děkuji ...

za znovuobjevený prostor vnitřního klidu, ticha a míru v sobě, za hlučnou myslí...Prostor moudrosti a uvědomění. Prostor umožňující vystoupení z rolí, starých rituálu, dramat. Prostor umožňující vidět jasně všechny souvislosti.

Prostor k uvidění celé hry, Prostor k vystoupení z této hry v roli nevědomého účastníka. Prostor k zcela nové možnosti vidění...Prostor ke smíření.

...každá situace nám dává možnost tento prostor v sobě objevit. Život neplýtvá energií, dává nám přesně to, co právě potřebujeme a to, co zvládneme...

Monika Doreán

Odpověď je Láska...

....  nejniternější upřímnost sama k sobě, face to face...a to chce odvahu...

...zodpovědnost za svá rozhodnutí v životě bez pocitu viny a strachu

...a pokud necítš Lásku k sobě, nedokážeš se opravdu otevřít a ani opravdu Milovat ty, na kterých Ti záleží, je to jenom iluze lásky, podmíněná, bolestivá a pomíjející.

Monika Doreán

Svoboda a volnost přichází s tichou myslí...

...pak jsi jenom svědkem bez posuzování, bez potřeby něco dokazovat či obhajovat.

...žiješ bez arogance, můžeš se konfrontovat bez nenávisti a sebedůležitosti.

..MILUJEŠ bez lpění a podmiňování...


Monika Doreán