cs


                .

                       Opravdová nespoutanost přišla s uvědoměním, že nikdy jsem nebyla spoutaná...

Tak jednoduché a tak složitá cesta, prověřovaná každodenními životními okolnostmi k ničím nespoutanému Žití...

                                

                     Praktický  workshop   

                             Nespoutaná 


Život z vlastní síly - Klidná mysl - Spontánnost - Lehkost a krása Bytí   

Jak žít naplno ve světě a každodenních situacích a okolnostech, které život přináší a zároveň být trvale ukotveni v klidu, míru a tiché radosti   


                              Praha - 9.3. 2024  cena: 2.500,-


          / cena obsahuje lektorné a pronájem prostor, workshop/výcvik je celodenní, intenzivní pro max.10 účastníků/

Budeme pracovat s projevy nerovnováhy - nezpracovaná vnitřní zranění, staré vzorce chování, sebedestruktivní přesvědčení, projevy strachu, nejistoty, viny, ohrožení, studu a obav. Intenzivní práce s emocemi, mechanismy mysli a její esenciální přirozenost.

Naučíte se praktikovat sebedotazování a vědomou pozornost, půjdete hlouběji do podstaty prožitku, myšlenek, emocí, tělesných a smyslových vjemů, který vede k hlubokému "a-ha" uvědomění. Neanalyzujete, nehledáte, jdete přímou cestou ke kořenům problému a utrpení. K pravé Podstatě Života, k vlastí síle, harmonii, celistvosti a rovnováze.

Budeme pracovat s vašimi nároky a očekáváními, které vedou k nezdravému lpění a závislostem na okolí, partnerech, zážitcích, látkách, sexu, jídle...za těmito nároky jsou v podstatě s "nedosycené dětské" potřeby v podobě nenaplněného uznání, ocenění, lásky, přijetí apod.

Změna je přirozenost Života. Můžeme si vybrat mezi harmonickým přispůsobením se neustálým změnám, tedy přirozeným růstem nebo strnulostí s nefunkčními sebedestruktivními stereotypy.

Budeme pracovat s důvody strachu a odporu ke změnám, ať už z našeho úhlu pozitivních nebo negativních. Prakticky budeme pracovat s vědomým projitím kolapsem a s důvody a příčinami bránění se otevření změně jako útěku před bolestí.

Prakticky se přesvědčíte, že v každém okamžiku, ať už je vaše momentální zkušenost jakákoliv disponujete vnitřním prostorem klidu a míru z kterého můžete kdykoliv čerpat. Získáte zkušenost přirozeného, trvalého, nepodmíněného zdroje štěstí, který je trvale uvnitř každého z nás.

přihlásit se můžete dole na stránce :)

                                                         

Nespoutanost  se odvíjí z tvého vnitřního nastavení...Dokud chceš věřit tomu, že tě někdo nebo něco spoutává, pak spoutaný budeš. Dokud chceš věřit v omezení, která tě spoutávají, pak spoutaný budeš. Rozhodnutí je pouze na tobě.

Nespoutanost přichází s tichou myslí...S tichou myslí, ponořenou do srdce odchází všechny iluze, zůstává ticho, klid, mír, radost, Láska...Nespoutanost

Nespoutanost je dospělá zodpovědnost za svůj život, za svoje rozhodnutí, bez strachu a bez pocitu viny...

Jsem nespoutaná, sama sobě světlem..., nejsem zavislá na světlu z "venku", a tak  jsem  bez spoutávajících lpění a očekávání...

Jsem nespoutaná v plné Důvěře v Život, v to co Je... neutíkám, nebojuji, zůstávám ve své vlastní přirozené síle...

 Otevři se změně jako k přirozenosti života, přijímej dynamiku života  a budeš nespoutaný měnícími se okolnostmi...

Nespoutanost je uvědomování si, že za každé situace máš v sobě vnitřní prostor klidu a míru z kterého můžeš kdykoliv čerpat...

Nespoutanost je uvědomění si, že štěstí je náš přirozený vnitřní stav...

Užívám si nespoutanost to je vědomou pozornost namísto nekonečného přemítání většinou destruktivních nic neřešících myšlenek.

Kroky, které vycházejí z mojí vnitřní nespoutanosti to je zcela jiná dimenze Žití...

Nespoutanost to je laskavost i síla v rovnováze...

Nespoutaná sebe důvěra znamená, že nemám už žádný důvod srovnávat se s ostatními, je to o respektu k sobě a tím i k ostatním. Uznávám jedinečnost svoji i ostatních v procesu zvaném život a zároven jednotu nás všech...

Nespoutanost je ta nejniternejší přirozenost, poznej to a Žij v souladu s tím...

Nespoutanost je zázrak, který máš stále celou dobu před očima, ale musíš je otevřít. Procitni a raduj se...

Nic v Životě neurychlíš a nic se nedá obejít...Jakkoliv se o to budeš snažit, vše se v opakujících situacích k tobě bude vracet, dokud tím prostě Neprojdeš se vším všudy a nepochopíš proč se ti to děje. S tím nic nenaděláš. A nic, co tě má potkat nezmeškáš, uvolni se a rozhodni se jít Životem Nespoutaný Nespoutaná...

Světlo - nespoutanost je v tobě, čeká jenom na odhalení...


Monika Doreán/NespoutanáPraktický workshop  

 Nespoutaná


Život z vlastní síly - Klidná mysl - Spontánnost - Lehkost a krása Bytí - Trvalý vnitřní klid, přístupný v běhu všech životních okolností

Praha - 9.3.2024   cena: 2.500,-

/ cena obsahuje lektorné a pronájem prostor, workshop/výcvik je celodenní,  intenzivní pro max.10 účastníků/
Přihlášení, dotazy... Kontaktujte mne :)
.