cs

.

Živá Láska, Radost, Svoboda

otestováno Životem

Živá Láska Je Tichá. Živá Láska ...na To nejsou slova. Živá Láska je nesdělitelná. Živá Láska se ŽIJE...

Živá Láska dává svobodu být sám sebou není majetnická. Přítomnost druhého posiluje vlastní přítomnost. Můžeš překonat všechny potíže, které přináší realita, zdoláš všechny obavy a tvá Láska stále rozkvétá, protože "těžkosti" se změní na výzvy a tvá Láska sílí jejich překonáním....Živá Láska Je Radost, Živá Láska Je Svoboda...

Živá Láska je v každou chvíli velkým objevováním, líbánky, které nikdy nekončí...Živá Láska je pro Muže a Ženy, kteří jsou připraveni pohybovat se spolu k nejvyšším vrcholům vztahu.

Setkání v Srdci ...To Je Živá Láska. To je projít skrze svoji osobnost až do Podstaty, do Srdce. Když se odvážíš opravdu někoho potkat v Srdci, budeš muset dovolit, aby se i on dotkl tvého Srdce. Musíš se stát úplně otevřený a to je i zranitelný. To je živá Láska, nemít strach, dovolit druhému, aby tě hluboce prostoupil a vytvořit tak prostor plné Důvěry.


Monika Doreán a Ján Master