cs

KURZ PRAVÉHO MYŠLENÍ


Kompletní změna úhlu pohledu

Jsi to, co si myslíš.

Změnou myšlení změníš vše.


Pravé myšlení vychází z Podstaty, ze Zdroje. Aby si ho mohl a dokázal v praxi používat, musíš vědět kdo skutečně jsi a jaká je povaha reality. Vše ostatní je klam.

Pravé myšlení je kompletní změna úhlu pohledu na vše.

Začíná připuštěním si, že možná věci nejsou takové jak se jeví a končí tím, že vše je úplně jinak, což ve výsledku přináší trvalý klid a harmonii ve všech životních záležitostech, prakticky trvalý pocit štěstí - tedy vlastní přirozenost.

Pokud "používáš" pravé myšlení, vše se postupně harmonizuje. Co tomu předchází - intenzivní práce s myslí, nedá se urychlit, odpovídá to úrovni vědomí ve kterém jsi.

Pro koho je kurz - pro toho, kdo je skutečně rozhodnut pro trvalou změnu svého života nebo už má tzv."dost", vše zkusil a nic nefunguje nebo jenom dočasně, opakovaně prochází nežádoucími životními situacemi, pro toho, kdo si chce tvořit svůj život, uvolnit svoji kreativitu, žít naplněný život, být zdravý, žít v harmonii, souladu a v klidu.

Neslibuji nemožné, protože všechno už má a vždy měl každý v sobě, jenom si to ještě nedokážeš uvědomit.

 Povaha a přirozenost mysli

Zkušenost jako test reality

Osvobození od utrpení


Mysl na cestě - od svého konfliktního vnitřního nebo vnějšího stavu k bezkonfliktnímu stavu mysli, tedy k harmonii, klidu neboli štěstí.


Dokud se ztotožňujete se svou myslí ₋ dokud jste svojí myslí ovládáni jakou máte volbu - žádnou, jste pouze "reagováním" na obsah všech podmíněností a vzorců chování, posbíraných během svého života.

Mysl je velmi užitečný nástroj, ale jakmile vás začne ovládat stává se velmi omezující. Ovládá vás, jestliže  zapomenete, že je jen jedním z aspektů vašeho vědomí. Ovládá vás, pokud nepřestane být fascinována pouze objekty své zkušenosti - myšlenkami, tělesnými pocity a vjemy, emocemi. Váš život, aniž si to uvědomujete je potom ovládám pouze touhou a strachem neboli hledáním a odporem.

Ztracenost a uvěznění v  v myšlenkách, neustálé nutkavé myšlení - situace většiny lidí. V kurzu přímou cestou - praktickou zkušeností objevujeme v sobě rozměr vědomí, který je mnohem hlubší a rozměrnější než myšlení. Nalezení tohoto prostoru vás osvobodí od utrpení. Jdeme přímo k Bytí, nikoliv přes různé techniky apod. Jedině z tohoto prostoru vzniká nové tvůrčí řešení, přichází kreativita. Je to samotný Zdroj Lásky, Krásy, Klidu a Štěstí a vaše skutečná Podstata.


Skutečný Zdroj spokojenosti ve vás

Probuzení ze snů myšlení


Pokud jste v životě něčeho  dosáhli - úspěchu v kariéře, vztahu atd., cítili jste spokojenost, uznání, štěstí, tak jste s největší pravděpodobností zjistili, že časem se to změnilo v opak nebo vás stojí příliš velké úsilí udržet to tak, aby jste byli tak spokojeni stále. Dobrých věcí si máme vážit a užívat si je, ale také znát a přijímat, že to nemůže být zdroj trvalého uspokojení. Odpoutáváme se od závislosti na čemkoliv včetně výsledků našich aktivit a směřujeme pozornost přímo ke Zdroji.

Pokud jste pohrouženi v myšlenkách, vyhýbáte se realitě. Ztotožňování se s myšlením je základní klam.


Od myšlení k bytí

Pravé (ne) myšlení v praxi

Nemusíte utíkat před problémy

Bez výzev se snižuje míra bdělosti, proto tam kde se nacházíte je pro vás to nejlepší místo udělat změnu.

Naučíme se jakékoliv problémy nebo potíže, které máte použít jako prostředek nebo pobídku k objevení hlubší dimenze uvnitř. Nejde o to naučit se lépe řídit váš vnější život, ale objevit tuto hlubší dimenzi vědomí uvnitř. "Vedlejším" produktem je to, že ve skutečnosti se váš vnější život znatelně zlepšuje, protože už nejste závislí na "dobrých a špatných" dnech vašeho vnějšího života, "ziscích a ztrátách" pokud jde o váš pocit naplnění, pohody a klidu. A to je nádherná svoboda,  můžete se věci užívat, řešit je, ale nejste závislí na "vzestupech a pádech ". Bylo by iluzí domnívat se, že nějakou zázračnou technikou či učením se vyhneme životním výzvám..., ale už se jich nemusíme bát. Strach je nahrazen důvěrou a život se opravdu "zázračným" způsobem harmonizuje a vše oč jsme dříve bez výsledku usilovali přichází samo....S pravým (ne) myšlením, které vychází z Podstaty, ze Zdroje. Uvědomíte si, že vaše "neštěstí" nakonec způsobují návyky vaší mysli, nikoliv okolnosti vašeho života a to je skvělá zpráva, protože můžete vše změnit.


Kurz Pravého myšlení

Cesta ven z vězení nespokojenosti a utrpení , které jste si vytvořili sami svými myšlenkovými formami a které sami můžete Pravým myšlením změnit na harmonický, naplněný Život ze skutečné vlastní moci, neovlivněný okolnostmi. Cesta ven z emoční připoutanosti k minulosti a strachu z budoucnosti  k přítomnému vždy z Podstaty spokojenému Bytí.

Přímou cestou s Monikou Doreán 

Přímou cestou přímo k Podstatě skrze jasné uvědomování si a vlastního prožitku, bez používání technik, nauk, teorií, meditace apod.

Prakticky, jasně, z vlastní zkušenosti


víkendový kurz  PRAHA

20.4. - 21.4. 2024

cena 4.900,-Kč

/ Kurz je intenzivní pro max.10 účastníků, tak aby všichni měli dostatek prostoru. V ceně je lektorné a pronájem prostor v centru Prahy/Kurz je možné absolvovat i individuální formou


Napište si pro více informací a přihlášení