cs

NEOSOBNÍ UČENÍ

Jádro učení obsahuje


1. KRISTUS -

SVĚTLO, LÁSKA BOHA JE V KAŽDÉM ČLOVĚKU, JAKO NEOSOBNÍ VĚDOMÍ.

2. HLEDEJTE KRÁLOVSTVÍ A JEHO SPRAVEDLNOST -

MĚJTE PRVNÍ VĚDOMÍ BOHA A JEHO MYŠLENKY VE SVÉM ŽIVOTĚ A VŠE OSTATNÍ VÁM BUDE PŘIDÁNO - MILUJTE BOHA A DŮVĚŘUJTE MU, VE VŠEM A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ.

3. JÁ A OTEC JSME JEDNO -

NEEXISTUJE ODDĚLENÍ OD BOHA, JE TO ILUZE - PŘEDSTAVA.

4. MYŠLENÍ A TVORBA -

TO CO ČLOVĚK MYSLÍ A VĚŘÍ, ŽE TOMU TAK JE, TO SE PROJEVUJE V JEHO ŽIVOTĚ A ZALEŽIVOSTECH. UČENÍ JAK SPRÁVNĚ MYSLET.

5. POZNEJTE PRAVDU A PRAVDA VÁS OSVOBODÍ -

OD NEDOSTATKU, NEMOCI, UTRPENÍ, NE-HARMONIE, 

DO MÍRU, LÁSKY, RADOSTI, ZDRAVÍ, DOSTATKU, HARMONIE - TO JE ŠTĚSTÍ.

6. POZNÁNÍ A ÚČEL ZLA -

 ZLO V ČLOVĚKU JE SOBECTVÍ A CHAMTIVOST, KTERÉ NEVEDOU KE ŠTĚSTÍ, ALE JEDINĚ K NEŠTĚSTÍ. VYKOUPENÍ TEMNÝCH EMOCÍ PŘIJETÍM A LÁSKOU.

7. POZNEJTE PRAVDU KDO JSTE A ČEHO JSTE SOUČÁSTI -

JEDNODUCHÁ LÁSKA A DŮVĚRA V BOHA.

8. ODDANOST BOHU -

VLASTNÍMU PRAVÉMU JÁ - VIĎTE OČIMA BOHA, ŽE VŠE JE DOBRÉ A DOKONALÉ, VĚZTE JEHO POROZUMĚNÍM, ŽIJTE JEHO LÁSKOU, SLYŠTE JEHO MOUDROSTI, ŽIJTE V KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉM TEĎ A TADY NA ZEMI.

JÁN MASTER


Oddanost Bohu, je čirá radost ze sebe sama.

JÁN MASTER

 Velice živé a fungující učení, nejvyšší učení a přitom jednoduché učení. Kdo k němu dozraje je naplněn Láskou a Vděčností, neutichajícím entuziazmem a nadšením. Náš starší bratr Ježíš Kristus, nás tímto učením doprovází a jak slíbil přijde a bude nás učit zevnitř. Učí naši lidskou mysl, která je Jeho učedníkem a potom přítelem, bratrem v Kristu. Láska k Bohu - Kristu, je Jeho samotnou Láskou, Oddanosti.

 Klepejte a bude vám otevřeno. Hledejte a naleznete.

Toto učení dalo světu BRATRSTVÍ KRISTA,

skrze Bohu oddaného Josepha S. Bennera a Jána Mastra.

ŠKOLA NEOSOBNÍHO UČENÍ


Zákon Pravého myšlení.

NEOSOBNÍ UČENÍ


Praktický interaktivní kurz

CESTY VEN Z NE-HARMONIE, NEDOSTATKU, NEMOCI, OMEZENÍ, UTRPENÍ,

DO HARMONIE, DOSTATKU, ZDRAVÍ, NEOMEZENÍ, ŠTĚSTÍ.