cs

Svobodná Vdaná Žena


.


Rovnocenné partnerství, láska bez podmínek a opravdovost bez iluzí = Partnerské vztahy Nové doby  = Vztahy z naší nejhlubší Podstaty


Zcela novou rovinu vztahu a moji žitou vlastní zkušenost přináší vztah založený na Opravdovosti bez iluzí, rovnocenném partnerství a lásce bez podmínek.


Bylo zapotřebí hlubokého upřimného vhledu každého sám za sebe a spolu vzájemně a velká ochota a odvaha otevřít se strachu a nezdráhat se vidět ty části sebe sama, které se otevřít nechtějí. Čelit celé řadě emocí a vzájemné emoční obraně nastavené životními zkušenostmi a podmíněnou myslí. Každodenní poctivá práce a ne vždy procházka"růžovým sadem". Spolu a každý sám jsme došli do vlastní Podstaty.


Partnerství se tak stalo neomezeným, svobodným, otevřeným, spontánním, láskyplným, tvůrčím prostorem pro oba . Prostorem opravdové blízkosti, souznění, vzájemného respektu ze kterého vychází i řešení běžných záležitostí či životních okolností.Bez omezené podmíněnosti mysli, neboť staré vzorce chování byly rozpoznány, bez soupeření, souzení. Je to Nová, neustále svěží a přítomná dimenze partnerství.

Tradiční mužská či ženská role postavená na patriarchátu, matriarchátu přestává mít smysl a otevírá se zcela nový prostor pro rovnocenný partnevský vztah a dospělou spolupráci, kde oba jsou ve vlastní mužské a vlastní ženské síle, přičemž tyto síly vycházejí z Podstaty nikoliv z toho co je běžně za tyto síly považováno.

Žena se skrze muže dostává ke své vlastní síle a dovoluje si být "mocná", plně ve své intuici a otevřenosti. Muž se skze ženu, dostavá ke své pravé laskavé síle. Nemusí se své síly bát, ví že si ji ustojí. Žena ho vede přes porozumnění a pochopení pocitů a emocí. Je to spojení a tanec mužsko ženské síly z pravé podstaty. Vztah je bez potřeby druhého "vlastnit" je nezávislý a potom spolu-pracuje.


Vztahy postavené na klasických hodnotách a postojích dnešního světa, společnosti, kultury prostě nefungují či stagnují jakkoliv se je snažíme "léčit" , pomocí klasické či moderní psychoterapie či psychologie, pouze dočasně záplatujeme či oddalujeme to, co už prostě nefunguje. Jakkoliv se je snažíme  vylepšovat pomocí valícího se množství seminářů jak mít lepší sex, jak vybrat či poznat správného partnera, co udělat aby si nás správný partner našel, "deset znaků" správného partnera atd.,točíme se stále i když ve "vylepšeném" nekonečném a marném kruhu, toho co prostě fungovat už nemůže nebo funguje omezeně či krátkodobě. Ani populární ezo a různé"duchovní" praktiky na přivolání spřízněné duše či hledání onoho dvojplamenu prostě vysněný ideání vztah nepřinesou.

Proč to nefunfuje? Věšina vztahů je stále i po "vylepšení " založena na vzájemném soupeření kdo z koho, vyditelné či skryté manipulaci, potřebnosti a závislosti materiální či emoční. Nároky kladené si navzájem z podmíněné mysli, naprogramované zažitými dysfunkčními vzorci chování jsou nesplnitelné a tudíž zdrojem nepohody a sporů. Klasická a moderní psychoterapie a  psychologie má k tomuto zcela platné techniky a postupy nicméně z vlastní zkušenosti a terapeutické praxe s mnoha klienty a páry vím, že pouze omezené. Je to stále i když dobré, ale časově omezené záplatování. Duchovní či ezo semináře, přerůzných kvalit, neříkám, že nejsou kvalitní vyjímky, možná přinesou příjemně všeobjímající víkend, ale tím to asi také končí, pokud nevznikne na "všeobjímání" zavislost. Komerční, tisíckrát okopírované návody "Jak na partnera/ku - najít, vylepšit, změnit, zapůsobit, atd."ani netřeba hodnotit .../

Vztah založený na vlastní síle muže i ženy je bez potřeby druhého "vlastnit " je nezávislý a potom Spolu pracuje. Není nadřízený ani podřízený, bez potřeby manipulovat.                                  Monika Doreán        průvodkyně partnerskými vztahy Nové doby