cs



















                                                                                                   .

Přirozené Bytí