cs

Source of Energy


Není žádná vzdálenost mezi mnou a tím co Je. Neexistuje nekonečno, je jenom To co Je.

Když tady není žádná vzdálenost není žádná oddělenost.

Když není oddělenost není žádný konatel, konatelé,

 je jenom To co Je.

To je jediná Energie Zdroje.