cs.

Zodpovědnost za tvoření si své reality.

Být  tady a teď.Vše je Vědomí, nic jiného není než Vědomí.


Střed Bytí, rovnováha, harmonie.

Jediná skutečnost je Teď.


Vše je dobré.


Postavení se za sebe sama, střízlivost vidění, jasnost jednání a razance činu.


Odvážný čin, nelpění na vnější radosti,

 radost ze sebe sama.


Neztotožňuji se s myšlenkami, zůstávám v Teď, ve své neutralitě.

Pozoruji vše, z místa, kterým Jsem.Vědomím sebe sama se dívám bez ztotožnění se s myšlenkami a emocemi, dívám se v tady a teď a vidím možnosti. Z vlastní síly se rozhodnu pro nejlepší možnost a převezmu za to rozhodnutí zodpovědnost. To je vždy čerstvé a svěží teď, plné radosti ze sebe sama, plné vlastní síly a vlastní autority.


Naopak naučená stará možnost jenž nabízí mysl je bez čerstvosti a bez života, bez vlastní síly, bez vlastní autority.

Postavení se ve vlastní Síle a vlastní Autoritě.

Odmítnutí falešného smíru a iluze, razantně, jasně v Pravdě.Odosobnění, plné prožívaní svobody, radosti v plném vědomí , že jsem Vědomí.


Jediný lék na utrpení světa mysli je vlastní Já. To je ta síla, která mne vyzvedává nahoru, nad dualitu mysli - Vlastní Já.Pravý vzestup, je ve vlastním Já, ve vlastní Síle, ve vlastní Autoritě. Spočívám ve vlastním Já, jsem ve střízlivém vidění, nenechávám se opít nevědomostí mysli.


Ve vlastním Já, nikomu nic nedokazuji ani se neobhajuji. Jenom Jsem.


Vlastní Já je Pravda.

Jsem svědkem přicházení a odcházení.

 Jsem svědkem všeho co vyvstává a mizí.

Jsem To co Je. To co se nikdy nezrodilo a nikdy neumřelo, To co je stálé, věčné, neměnné, nekonečné.