cs

NEOSOBNÍ UČENÍ  NEDUALITA  UMĚNÍ

Tři přímé cesty Jedné Pravdy,

LÁSKA, POZNÁNÍ, UMĚNÍ,

VEDOU K BYTÍ.