cs

NEOSOBNÍ UČENÍ  NEDUALITA  UMĚNÍ

Tři přímé cesty Jedné Pravdy,

LÁSKA, POZNÁNÍ, UMĚNÍ,

VEDOU K BYTÍ.


JÁ JSEM, JEDNODUŠE, LEHCE, SNADNO

Na pochopení Pravdy by v podstatě stačilo několik jednoduchých vět, které jsou v základě každého duchovního učení dostupné od počátku věků, ale mysl zanesená svým mentálním konstruktem ji nedokáže vidět natož pojmout.

Ale někde uvnitř v Srdci se už dávno zrodila touha, které jsem možná zprvu nerozuměla, ale neomylně mne vedla a stále vede zpátky k Pravdě. Zpátky k sobě. Zpátky k Lásce, kterou jsme vždy byli...Touha po štěstí a po svobodě je jen schovaná touha po Lásce...a Láska je jenom konec oddělenosti...od Toho co JE

Božská Inteligence a kreativita Ducha je tvořivá Moc Lásky, silný impuls dávání sebe sama v tvořivém aktu Neosobní Lásky, Svobody, Radosti a Krásy Ducha.

Tvorba skrze Ducha je touhou Srdce vyjadřit podstatu Božské Lásky - Neosobního, Univerzálního Božského principu stvoření.

Veškerá inspirace, která pochází z Ducha je LÁSKA. Touto inspiraci byli naplnění všichní velikání lidstva. Michelangelo, Da Vinci, Boticeli, Rodin, Tesla, Shakespeare, Mahariši a mnoho dalších.

Připojujeme se k velké řadě všech jenž své srdce otevřeli Božské Lásce a spolutvoří s Duchem. Kde největší umělec je Bůh sám a Jeho nekonečná Krása stvoření Jeho Lásky. My lidstvo jsme Jeho vyjadřením Lásky a rosteme s dětského porozumění do dospělosti Jeho Vědomí, do Krista Jeho pravého obrazu a podoby.

DOREÁNMASTER