cs


                                   JÁN MASTER


 NOVÁ MYSTICKÁ PRAHA

SKUTEČNÁ REALITA ZÁŘÍCÍ Z VĚČNOSTI

JÁ JSEM SKUTEČNÁ REALITA VE TVÉM SRDCI.

JÁ JSEM TO VĚČNÉ BYTÍ, VĚČNÁ LÁSKA, KTERÁ SE PROJEVUJE JAKO SVĚTLO.

JÁ JSEM TO SVĚTLO VE TVÉM NITRU, KTERÉ TVÉ OČI VIDÍ VNĚ.

JÁ JSEM MOC TOHOTO SVĚTLA, KTERÉ SE VE TVÉM SRDCI OHLAŠUJE LÁSKOU.

JÁ JSEM TATO LÁSKA, KTERÁ JE NEOSOBNÍ, ČISTÁ, NESOBECKÁ, NEZIŠTNÁ, DÁVAJÍCÍ SEBE SAMU, VŠE OŽIVUJÍCÍ, VŠE NAPLŇUJÍCÍ.

JÁ JSEM TATO SKUTEČNÁ LÁSKA - REALITA, PŘEKRAČUJÍCÍ HRANICE OSOBY, NEOSOBNÍ VĚDOMÁ MOC, VŠUDE VIDÍ JEN DOBRO A DOKONALOST.


O autorovi tohoto díla


Tyto nádherné originální obrazy si můžete objednat v naší DOBRÉ GALERII prostřednIctvím e- mailu jan.master.design@gmail.com

 nebo přímo zakoupit v našem e-shopu v sekci HARMONIC DESIGN.